Bruken av teknologi i skolen har økt på kort tid

Gjennom pandemien har skolen og lærerne strukket seg langt for å gi god opplæring til den enkelte elev gjennom bruk av teknologi og tilrettelegging av infrastruktur. Ambisjonene fremover er å bygge videre på den digitale kompetansen i et lærende fellesskap gjennom å videreutvikle gode digitale løsninger, sier Hege Nilssen, direktør i Utdanningsdirektoratet.

2 jenter som sitter ved siden av hverandre i klasserom med hvert sitt nettbrett

De siste årene har bruken av teknologi i norske klasserom økt betraktelig, og med ulik praksis.

Nye analyser fra Utdanningsdirektoratet viser blant annet at: 

  • 3 av 4 skoleledere opplever at den digitale infrastrukturen har god nok kvalitet til å gjennomføre et bredt spekter av digital undervisning.  
  • I etterkant av koronapandemien er forutsetningene for å gjennomføre digital undervisning, enten på skolen eller når elevene er hjemme, relativt gode. 
  • Stadig flere elever har tilgang på en digital enhet de har fått av skolen.  
  • Det er store forskjeller i lærernes profesjonsfaglige digitale kompetanse og skolenes tilnærming til pedagogisk bruk av IKT. 
  • Kompetansenivået til både lærere og elever har økt på kort tid. 
  • Over halvparten av skoleeierne oppgir at de prioriterer å styrke lærernes profesjonsfaglige digitale kompetanse. 
  • Elever og lærere har god tilgang på digitale enheter. 
  • Digitale læringsressurser blir i noen grad prioritert foran tradisjonelle bøker. 
  • Både pandemien og det nye læreplanverket har forsterket arbeidet med pedagogisk bruk av IKT i skolen. 

IKT får tydeligere rolle i skolen gjennom læreplanene 

Samfunnet endrer seg med ny teknologi, ny kunnskap og nye utfordringer. Dette stiller krav også til fremtidens skole.  

– Vi har fornyet læreplanene. Teknologi, programmering og algoritmisk tenkning har kommet inn i læreplanene, og digitale ferdigheter er tydeligere uttrykt som kompetansemål, sier Nilssen. 

De nye læreplanene legger opp til en opplæring som er praktisk, variert og relevant, med varierte og endrede vurderingsformer. 

–  Aktive elever som har reell innflytelse, medvirkning og medansvar i læringsfellesskapet er en grunnpilar i de nye læreplanene. Elevene skal utvikle evne til medbestemmelse og bli lyttet til. Teknologien er både et verktøy for å realisere ambisjonene i fagfornyelsen og et kompetanseområde som skal utvikles, forklarer Nilssen. 

Les mer i Utdanningsspeilet, en årlig oppsummering av statistikk og forskning om barnehage og grunnopplæring i Norge. Årets utgave ser nærmere på digitaliseringen av skolen og konsekvenser av koronapandemien.