UiA lanserer nettressurs for lærere i videregående skole i Agder

Ressurssiden om de nye læreplanene er laget i samarbeid med utdanningsavdelingen i Agder fylkeskommune.

UiA har utviklet nettressurs for lærere i videregående skole (illistrasjonsfoto, Jon-Petter Thorsen, Aptum).
UiA har utviklet nettressurs for lærere i videregående skole (illistrasjonsfoto, Jon-Petter Thorsen, Aptum).

Høsten 2020 startet en gradvis innføring av de nye læreplanene basert på fagfornyelsen.

De nye ressurssidene gir råd om hvordan lærere i videregående skole kan tilpasse undervisningen til fagfornyelsens mål og forskrifter.

– Nettsiden er basert på lokale behov. Den tilfører konkret kompetanse om fagfornyelsen, presentert pedagogisk og enkelt. Her gir vi både fagspesifikke og generelle råd om hvordan lærerne kan tilpasse undervisningen til fagfornyelsen, sier Anne Mari Gjerstad.

Hun har ansvaret for nettsiden og er UiAs faglige leder for de nasjonale satsingene for kompetanseheving i barnehage og skole i Agder (Rekomp og Dekomp).

Meningen med fagfornyelsen

Ressurssidene består blant annet av fagpakker i norsk, matematikk og kroppsøving. I tillegg presenteres undervisningstips til bruk i alle andre fag i den videregående skolen.

Mål og forskrifter for de nye læreplanene blir også presentert.

– De nye læreplanene stiller blant annet krav om dybdelæring og tverrfaglig samarbeid. Vi har laget undervisningspakker og tipssider som støtter lærerne i arbeidet med dette og andre sider ved å innføre de nye læreplanene i skolen, sier Gjerstad.

Video og podkast

Instruksjonsvideoer og podkaster er blant formatene UiA-forskerne bruker for å presentere fagfornyelsen. Sidene inneholder temabolker om digital kompetanse og ferdigheter for lærere, og e-læringskurs i digitale verktøy til bruk i undervisningen.

Gjerstad arbeider nå med å gjøre nettressursen kjent blant rektorer og lærere i Agder-skolene.

– Noen videregående skoler vil ha nytte av å bruke nettressursen vår som et fellesopplegg under planleggingsdager tidlig i januar, men sidene er lagt opp slik at de kan brukes individuelt også, sier Gjerstad.

Prosjektet er et samarbeid mellom utdanningsavdelingen i Agder fylkeskommune og UiA ved tilskuddsordningen desentralisert kompetanseutvikling (Dekomp og Rekomp).

Bidragsytere til pedagogikk og innhold på ressurssidene er UiAs Mariette Aanesen, Tom Flaten, Gjermund Torkildsen, Erik Kaarstein, Jon Olav Sørhaug, Natasja Marie Smits, Nils Rune Birkeland og Birgitte Wergeland.