Miljøspill til skolebarna

 Grønt Punkt NorgeGrønt Punkt Norge AS sender i disse dager ut 2000 plakater og spill til barneskoler og barnehager i hele landet. Målet er at barna skal minnes på å skylle, brette og stappe drikkekartongene sine hver eneste dag.

Selskapet sikrer og administrerer finansiering av returordninger. I tillegg drifter selskapet innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartonger. Grønt Punkt Norge eies av materialselskapene – og er et non-profit-selskap.

- Barn på barneskoler samt i barnehager er en viktig målgruppe for Grønt Punkt Norge. Barn er generelt enda flinkere enn de voksne og tar gjerne med seg både gode kildesorteringsvaner og miljøbudskap hjem, sier markedssjef Kari-Lill Ljøstad i Grønt Punkt Norge.

- Det er utarbeidet helt nytt materiell som i disse dager sendes ut til skoler og barnehager. Jakten på Kartongmeterskatten er et morsomt og lærerikt spill som skal motivere barna til å skylle, brette og stappe drikkekartonger hver eneste dag gjennom skoleåret, sier Ljøstad.

Spillet består av et Norgeskart med 32 byer og steder inkludert Svalbard. Man kommer videre i spillet når man har kildesortert dagens kartonger og relevante kunnskaper blir testet. Spillets tema er dyr som er truet av klimaendringer, jakt, overfiske eller modernisering av landbruket. World Wildlife Fund (WWF) er prosjektets samarbeidspartner.
Mot slutten av skoleåret trekkes det en hovedpremie på 20 000 norske kroner samt 20 WWF-fadderskap. Grønt Punkt Norge ønsker å engasjere barna gjennom en spennende konkurranse hver eneste dag.

-Alle barneskoler i landet vil få ett eksemplar tilsendt når årets skolemelk-materiell sendes ut. Det kan bestilles enda flere på nettet. Målet vårt er at om lag 100 000 til 120 000 barn vil delta i spillet hver dag, sier Kari-Lill Ljøstad.

Martinsen og Grønt Punkt Norge er bevisst på at miljøpåvirkningen starter tidlig i livet.

-Dess tidligere dess bedre. Vi må skape en bevissthet i det å ta vare på kloden vår. Og slikt viktig arbeid kan ikke påbegynnes for tidlig, avslutter markedssjefen.