Historisk julegave til alle nordmenn

Universitetet i Oslo (UiO) har utviklet over 500 artikler om Norges historie fra steinalderen til i dag. Nå får hele folket tilgang til Norgeshistorie.no – helt gratis.

På nettstedet kan du fordype deg i vikingtid og oljealder, historisk festing, fortidige klimakriser, sensur på 1700-tallet og bilkjøring etter krigen.

Artiklene er skrevet av 100 historikere, arkeologer og andre fagfolk ved UiO og andre institusjoner.

Leder ved Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH) ved Det humanistiske fakultet, Tor Egil Førland, har ledet styringsgruppen for prosjektet.

Gave til folket

― Nå legger vi alle artiklene ut på nett helt gratis, til glede for alle nordmenn. Samtlige er skrevet av forskere og er fagfellevurdert. Hver artikkel er dermed kvalitetssikret gjennom faglig samspill, sier Førland.

Prosjektet har strukket seg over fire år og innbefattet utallige dugnadstimer for de involverte. I tillegg har en egen gruppe ved IAKH stått for koordinering og ledelse av prosjektet.

Norgeshistorie.no skiller seg fra andre oppslagsverk på nett ved den grundige kvalitetssikringen og ved at ny kunnskap om historiske hendelser blir fortalt med et blikk for helheten. Portalen søker å være et analytisk og fortellende nettsted på samme tid, sier instituttlederen.

Et utvalg historier

Målgruppen for Norgeshistorie.no er særlig elever i videregående skole, samt lærere i skolen på ulike nivåer. Studenter på høyskoler og universiteter vil også ha nytte av nettstedet, som dessuten vil være en skattekiste for alle historieinteresserte nordmenn.

― Vi er stolte over å stå bak et slik ambisiøst prosjekt, der oversiktsartikler skaper en fortellende ryggrad i verket. I tillegg er enkelthistorier trukket ut hvor forskere har skrevet om sin spisskompetanse. Fra begynnelsen av har målet vært å kvalitetssikre alle artikler. Det har vi klart, sier rektor Ole Petter Ottersen.

Norgeshistorie.no har mottatt økonomisk støtte fra Universitetet i Oslo og Fritt Ord. Gaven fra Fritt Ord er forsterket med offentlige midler.

Norgeshistorie.no lanseres fredag 4. desember. Da mottar kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen julegaven fra UiO på vegne av folket. Arrangementet finner sted klokken 15.00 i Hannah Ryggen-rommet i 10. etasje på Lucy Smiths hus.

Norgeshistorie.no

- Består av over 500 historiske artikler om Norges historie, inndelt i 19 tidsepoker, fortalt av 100 fagfolk ved Universitetet i Oslo og andre institusjoner.

- Hver epoke er delt inn i seks temaer: Hus og hjem, Kommunikasjon og kunnskap, Makt og politikk, Mennesker, Religion og verdensbilder, Teknologi og økonomi.

- Søkelys på å formidle historie med et lettfattelig språk og på en fortellende måte.

- Alle artikler på nettstedet er fagfellevurdert og kan derfor trygt siteres av studenter på høyskole- og universitetsnivå, eller elever i videregående skole.

- Utviklet av Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Det humanistiske fakultet på UiO.