Barneadvokaten

Dagsaktuelt tema i ny bok

Cappelen Damm gir nå ut en svært aktuell i forhold til dagens media bilde. Boken som er et oppslagsverk i forhold til hvordan man skal forholde seg til barn, bør være aktuell på alle lærerværelser.

Nok en tragisk barnesak viser mangelen på kunnskap om barn og barns rettigheter blant helsearbeidere, skolefolk, politikere og andre sentrale samfunnsaktører uten juridisk bakgrunn. Advokat Thea W. Totland, spesialist på barns rettigheter, har med sin bok, Barneadvokaten, laget en oppslagsbok for yrkesgrupper som på ulikt vis befatter seg med barn. Boken tar opp de vanligste spørsmålene knyttet til barn og jus, fra helsetematikk til skolespørsmål. Thea W. Totland er også medansvarlig for Stiftelsen barnas rettigheter, som arbeider for å styrke barns rettsstilling i det norske samfunn: http://www.barnasrettigheter.no/.