Foreslå skoler til Benjaminprisen 2016

Foreslå skoler til Benjaminprisen 2016

Benjaminprisen deles ut til en skole som jobber aktivt mot rasisme og diskriminering. Prisen er på 100 000 kroner og overrekkes av kunnskapsministeren. 1. oktober går årets søknadsfrist ut. Alle kan foreslå en skole de mener utmerker seg i arbeidet på dette feltet.

26. januar 2001 ble 15 år gamle Benjamin Hermansen drept av erklærte nynazister på Holmlia. For å minnes dette rasistisk motiverte drapet og for å motarbeide rasistiske og diskriminerende holdninger i skolen, ble det stiftet en pris som premierer skoler som arbeider langsiktig og på en inspirerende måte mot rasisme og diskriminering.

Om Benjaminprisen

Benjaminprisen ble først utdelt i 2002, og er oppkalt etter Benjamin Hermansen som ble offer for et drap med erklært rasistisk motiv i 2001. Alle skoler som foreslås, blir bedt om å sende inn utfyllende dokumentasjon om arbeidet sitt. På grunnlag av dette velger sekretariatet ut fem skoler som legges fram for juryen. Årets jury består av Marit Hermansen (lærer og Benjamins mor), og representanter fra Likestillings- og diskrimineringsombudet, Antirasistisk senter, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnskolen, Elevorganisasjonen, Sametinget og HL-senteret. HL-senterets undervisningsavdeling er sekretariat for prisen. I tillegg til 100 000 kroner får vinneren et diplom og en miniatyr av minnesmerket over Benjamin Hermansen.

For å vinne Benjaminprisen må skolens arbeid være langsiktig og godt forankret, involvere alle skolens aktører og være synlig i lokalmiljøet. Konkrete tiltak og nyskapende metodikk som kan være inspirasjon for andre skoler vil også telle med i vurderingen

På Benjaminprisens hjemmeside www.benjaminprisen.no finner man et enkelt skjema for å melde inn kandidater, og mer om prisen og kriteriene for tildelingen.