Ny teknologi gir morsommere undervisning og høyere engasjement på Kirkeng skole

Kirkeng skole er en av de nyeste skolene i Rakkestad kommune. Da skolen skulle bygges om, bestemte kommunen seg, etter noen år med diskusjoner, for å bygge en fremtidsrettet skole – en skole som blant annet skulle være utstyrt med den nyeste teknologien. Løsningen ble at skolen installerte interaktive touchskjermer av typen SMART kapp iQ i klasserommene. Teknologien gir nye muligheter for læring, og Kirkeng skole ser at det nå finnes en glede og iver i undervisningen som de ikke så tidligere.

Høsten 2014 startet Rakkestad kommune byggingen av en helt ny skole. Den gamle skolen måtte renoveres, og alt skjedde veldig raskt. Både lærere og elever var involvert i byggeprosessen, og i januar 2016 stod skolen ferdig, og elevene kunne flytte inn.

For lærerne og det øvrige personalet var infrastruktur og IT-løsninger en veldig viktig del av planleggingsprosessen. De hadde erfaring med skjermer fra før, og de kontaktet Interactive Norway, den norske distributøren av SMART Technologies. Høsten 2015 ble skolen invitert til Interactive Norway, hvor de fikk en demonstrasjon av de ulike produktene.

– Vi var også i kontakt med andre leverandører og varemerker, men SMART kapp iQ og SMART Notebook 16 var produktet som best oppfylte skolens behov og krav, sier Ann Helen Aabogen Haugaard, assisterende rektor ved Kirkeng Skole

Løsningen

I sluttfasen av byggingen av skolen ble det installert interaktive SMART-skjermer i alle klasserom. Løsningen består av SMART 6065 interaktive skjermer med kapp iQ-modul, samt SMARTs programvare SMART Learning Suite med Notebook, Amp og Lab.

Programvaren Notebook er basert på 22 års erfaring innen utdanning, og den er spesialutviklet for skoler. Den brukes av pedagoger over hele verden. Ved hjelp av programvaren kan læreren forberede timene på bare noen minutter.

– Dette er en totalløsning for oss pedagoger. Den er enkel å bruke, og vi trenger ikke avansert opplæring for å komme i gang. De fleste elevene bruker smarttelefoner og nettbrett, hvor de trykker og flytter på bilder, filmer og objekter. Derfor føles det helt naturlig å gjøre ting på samme måte i klasserommet, sier Haugaard.

Fordeler

– Vi har bygd en fremtidsrettet skole, sier Ann Helen Aabogen Haugaard og fortsetter:

Et veldig morsomt arbeid, hvor vi i prinsippet har gått fra vanlige grønne tavler til SMART kapp iQ i alle rom. Siden kommunen har begrensede ressurser, har vi måttet tenke oss om i forbindelse med investeringene. Men vi har valgt å satse på teknologien. Med SMART kapp iQ og SMART Learning Suite med Notebook, kan vi nå tilby lærere og elever en moderne måte å gjennomføre undervisningen på, noe alle setter pris på.

Skolen har bare hatt produktene i noen måneder, men vi har brukt skjermene både som tavle i Kapp iQ-modus og som konkretiseringsverktøy for nettsteder og lignende. De har også begynt å benytte seg av SMART Lab. De har store forventninger til hva det kan gi i undervisningen fremover.

– SMARTs skjermer er et godt verktøy for å skape interaksjon mellom lærere og elever, og det er veldig viktig for oss, sier Ann Helen Aabogen Haugaard. Elevene har tatt godt imot skjermene. De er jo vant til å bruke grønne tavler og kritt, så det var stor interesse da skjermene endelig ble innført! Elevene synes at det er veldig spennende å bruke skjermene, og de vil helst bruke dem hele tiden på de fleste tenkbare måter.

Hva skjer fremover?

For Kirkeng skole er det veldig viktig at skjermene er enkle å bruke for både lærere og elever. Hvis læreren ikke er trygg på skjermene og mulighetene, vil ikke elevene få maksimal nytte. Tanken er at så lenge læreren er komfortabel med hvordan teknologien skal brukes, finnes det ingen grenser for læringsmulighetene det gir eleven. Derfor har skolen satt av tid hver tirsdag i høst for opplæring og informasjonsutveksling i forbindelse med SMARTs produkter.

Om Kirkeng skole

Kirkeng skole er en grunnskole som ligger i Degernes sentrum. Skolen har 127 elever fordelt på 7 klassetrinn. Skolens visjon er «Sett og verdsatt». Skolen mener at trygghet er en viktig forutsetning for læring. Elevene skal føle at de blir sett og hørt, og det er viktig at elevene blir bevisst på sin rolle i arbeidet med å utvikle en skole uten mobbing. Elevene på Kirkeng skole skal også være trygge på at personalet på skolen arbeider for at de skal trives på skolen og at de blir tatt på alvor. Ambisjonen er også at elevene på Kirkeng skole skal ha et lærende miljø som gir hver elev akademisk og sosial læring i et trygt og godt miljø.