Ruster elever for framtiden - vant Innovasjonsprisen

Sandvika videregående skole og Teglverket skole mottar Senter for IKT i utdanningens innovasjonspris for sitt arbeid med å utnytte IKT i læring på en helhetlig måte.

– Senteret er opptatt av å løfte fram skoler som bruker IKT integrert i fagene, og som har gitt lærerne sine nødvendig kompetanse på området. Både Sandvika og Teglverket er skoler som har fått til dette, sier direktør Trond Ingebretsen ved Senter for IKT i utdanningen.

Senteret deler ut Innovasjonsprisen for tredje gang, og i år deles den ut til to ulike skolenivåer, både en videregående og en grunnskole. I fjor var vinneren Jong skole, som ble premiert med at elevene fikk presentere skolens arbeid ved Nordic@BETT, det nordiske fellesarrangementet under undervisningsmessen BETT i London.

Målet med Innovasjonsprisen er å finne skoler som har utviklet en helhetlig praksis, der IKT utgjør en viktig faktor i undervisning og læring.

Helhetlig plan på Sandvika

Sandvika videregående skole har i ti år satset på en helhetlig og innovativ pedagogisk praksis. Skolen er kontinuerlig på søk etter gode pedagogiske måter å bruke teknologi på, og de sørger for at alle lærerne har kompetanse til å gjøre det. Skolen arbeider med å gjøre IKT til en viktig faktor i undervisning og læring. Blant annet har de innført blogg, Twitter og Skype i norskundervisningen.  

– Alle lærerne er opptatt av å sette tydelige pedagogiske mål på hvordan de skal bruke teknologien. For elevene er det for eksempel naturlig å levere tekster på blogger som er åpne for andre elever og lærere, sier engelsklærer og pedagogisk utviklingsleder Ann Sørum Michaelsen ved Sandvika videregående skole.

Elevene ved Sandvika blir invitert til å presentere skolen og hvordan de arbeider på Nordic@BETT i England, et internasjonalt arrangement med 700 deltakere som Senter for IKT i utdanningen er ansvarlig for.

Direktør Trond Ingebretsen (Senter for IKT i utdanningen), rektor Arne F. opsahl, elevene Léon Gilinsky (17) og Julie Overrein (17) og utviklingsleder Ann Sørum Michaelsen  på Sandvika VGS
Direktør Trond Ingebretsen (Senter for IKT i utdanningen), rektor Arne F. opsahl, elevene Léon Gilinsky (17) og Julie Overrein (17) og utviklingsleder Ann Sørum Michaelsen på Sandvika VGS

Digital kompetanse på Teglverket skole

Teglverket skole har en tydelig strategi på hvordan skolen ønsker å utvikle digital kompetanse hos både elever og lærere. Læring står i sentrum, og IKT-verktøy benyttes hele tiden som et sentralt virkemiddel i læringsprosessen. Teglverket vinner Innovasjonsprisen 2017 for sin helhetlige satsing med tydelig forankring i skoleledelsen og hele kollegiet.

– Skolen ser det som sitt hovedoppdrag å ruste elevene for fremtiden. Digitale ferdigheter er en viktig forutsetning for videre læring og for aktiv deltakelse i et arbeidsliv og et samfunn i stadig endring. Å utvikle digital kompetanse fremheves som sentralt fremover, både av norske organisasjoner og i internasjonal litteratur om fremtidskompetanser. Vi skal derfor sette våre elever i stand til å benytte IKT som et godt verktøy og et godt læremiddel i læringsprosessen. Samtidig ønsker vi å gi elevene digital fagkompetanse, som for eksempel kunnskap om koding og programmering, skriver skolen i sin søknad.  

Lærerne lykkes i stor grad fordi de lar læringen stå i sentrum, ikke teknikken eller de digitale verktøyene.

- Tanken er at vi i all hovedsak skal kunne drive med digital læring uten å være bundet til ett bestemt digitalt verktøy.

Teglverket skole premieres med midler til å videreutvikle sin digitale satsing.

Rektor Elisabeth Palmgren (Teglverket skole) og direktør Trond Ingebretsen (Senter for IKT i utdanningen)
Rektor Elisabeth Palmgren (Teglverket skole) og direktør Trond Ingebretsen (Senter for IKT i utdanningen)

Fakta om Senter for IKT i utdanningen

  • Kunnskapsdepartementets Senter for IKT i utdanningen skal bidra til økt kvalitet i opplæringen med bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).
  • Senteret arbeider langsiktig, analytisk og praktisk og skal være en tydelig bidragsyter til en kunnskapsbasert politikkutvikling.
  • Hovedmålet for senterets arbeid er bedre bruk av IKT for økt kvalitet, styrket læringsutbytte og bedre læringsstrategier i utdanningen.
Foto: Anine Smith - utdeling av Innovasjonsprisen på henholdsvis Teglverket skole og Sandvika VGS.