Torbjørn Røe Isaksen

Nå får Norge 55 språkkommuner

Laget med språkkommuner dobles fra 27 til 55 kommuner. – Kommunene blir viktige forbilder i arbeidet med språk i barnehager, skoler og videregående, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Språkkommuner er del av regjeringens satsing Språkløyper - den nasjonale strategien for språk, lesing og skriving 2016-2019. Målet er å styrke språkarbeidet i barnehagene, og gjøre elever bedre til å lese og skrive.

De første språkkommunene startet opp i fjor. Nå utvider Utdanningsdirektoratet lista ved å velge ut 28 nye kommuner blant 38 søkere.

Utfordringer med lesing og skriving

Mange elever sliter med grunnleggende lese- og skriveferdigheter. På nasjonale prøver i lesing høsten 2016 var 23 prosent av jentene og hele 28 prosent av guttene på 5. trinn på det laveste mestringsnivået. Derfor har regjeringen satt i gang en stor satsing på tidlig innsats, og Språkløyper er del av dette.

– Språk er viktig for barns lek, vennskap og læring i barnehagen, og det er avgjørende for elevers faglige og sosiale utvikling på skolen. Derfor er det flott at så mange barnehagelærere og lærere engasjerer seg i kommunene. Det gir mange spennende satsinger over hele landet, sier Røe Isaksen.

Mandag 24. april legger kunnskapsministeren frem ny rammeplan for barnehagen. Også denne vil bidra til å styrke arbeidet med språk i barnehagen.

Fra barnehage til videregående

Utdanningsdirektoratet har lagt vekt på at språkkommunene har en systematisk og helhetlig satsing på språk, lesing og skriving i barnehager, skoler og videregående skoler. Også i år er det satt av om lag 30 millioner kroner til satsingen med språkkommuner.

Språkkommunene får tilskudd som går til å etablere og drifte lokale faglige nettverk. Lærere og barnehagelærere skal delta i disse faglige nettverkene for å utvikle nye måter å jobbe lokalt med språk, lesing og skriving i barnehage og skole. Kommunene får tilskudd til delvis frikjøp av ressurslærere. De får også faglig støtte underveis fra Lesesenteret og Skrivesenteret.

Her er Norges nye språkkommuner:

Finnmark

 • Kvalsund
 • Båtsfjord

Troms

 • Harstad

Nordland

 • Herøy
 • Alstahaug
 • Brønnøysund

Nord-Trøndelag

 • Frosta

Sør-Trøndelag

 • Ørland

Oppland

 • Nordre Land
 • Sør-Aurdal

Telemark

 • Kviteseid

Vestfold

 • Svelvik

Møre og Romsdal

 • Midsund

Sogn og Fjordane

 • Luster
 • Bremanger
 • Vågsøy
 • Selje                      
 • Eid                    
 • Gloppen
 • Hornindal
 • Stryn

Hordaland

 • Stord
 • Fjell
 • Lindås
 • Bømlo

Rogaland

 • Strand

Aust-Agder

 • Kvinesdal

Østfold

 • Råde

FAKTA:

30 millioner kroner er satt av til utvidelsen av språkkommuner i 2017. Det samme beløpet ble satt av til oppstart av satsingen i 2016.

Språkløyper – dette er første gang det satses systematisk og helhetlig på språk, lesing og skriving i både barnehage og skole.

Utdanningsdirektoratet har valgt ut 28 kommuner til å bli språkkommune i 2017. I alt søkte 38 kommuner i år.

Et viktig kriterium er at kommunen har klare mål for arbeidet med språk, lesing og skriving i barnehager, skoler og videregående.

Målet er å styrke barnehagens språkmiljø, og gjøre elever bedre til å lese og skrive.

Se mer om satsingen på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Les hvordan språkkommunene arbeider med språk