Elever med tommel opp

Tilbyr undervisningsressurser i personlig økonomiopplæring

Når opplæring i personlig økonomi står på timeplanen, kan det være en utfordring å finne form og innhold i et emne som ikke er definert som et eget fag.  Nettsiden www.skolemeny.no kan være et godt utgangspunkt for lærere som er på jakt etter gode undervisningsopplegg og inspirasjon til hvordan opplæringen kan organiseres.

Godt over 50 aktører, både private og offentlige, har samlet seg i nettverket Skolemeny. Via nettsiden med samme navn som nettverket tilbys materiell og undervisningsressurser i temaet personlig økonomi.

– Nettverket ble etablert i 2015 etter oppfordring fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). Hensikten er å koordinere innsatsen for bedret opplæring i personlig økonomi for barn og ungdom, for å forebygge økonomiske problemer. Både nettverket og nettsiden administreres av Finans Norge, forteller fagsjef Hilde E. Johansen i Finans Norge. Finans Norge er hovedorganisasjonen for alle finansinstitusjonene i Norge.

Johansen forteller at skolene kan bruke materiellet gratis og at nettverksaktørene kan bistå i opplæringen uten kostnader for skolene, dersom lærer ønsker det. Kontakt og avtaler mellom skole og aktør skjer direkte mellom partene.

Strenge regler for aktørene

Nettverket er opptatt av at innholdet i undervisningsmateriellet skal være nøytralt og ikke markedsføre aktøren som har utviklet materiellet. Alle aktørene har derfor skrevet under på at de forplikter seg til å gi opplæring som er ikke-kommersiell, kvalitetssikret og tilpasset læreplanene.

– Målgruppen for nettsiden er særlig lærere som underviser i samfunnsfag og matematikk i barne-, ungdomsskole og videregående skole, sier Johansen i Finans Norge, men legger til at også andre faglærere er velkommen til å bruke materiellet inn i sin undervisning.

Nettverket arrangerte sin første konferanse for skoleledere, lærere og lærerstudenter i slutten av mars, der ca 80 deltakere fikk tips og ideer til hvordan undervisningen kan legges opp. På www.skolemeny.no ligger alle presentasjonene samt video fra to av foredragene.

Livsmestring

Etter Finans Norges mening har skolene for lite opplæring i personlig økonomi i dag. Opplæringen er tilfeldig, i den forstand at for mye er opp til den enkelte lærer og skoleledelse. Finans Norge har lenge etterlyst en mer systematisk tilnærming til temaet i skolenes opplæring og ser nå frem til arbeidet med de nye læreplanene som kommer tidligst høsten 2020. Der skal det tverrgående emnet livsmestring og personlig økonomi innarbeides. Frem til den tid er det kompetansemålene i fortrinnsvis samfunnsfag og matematikk som gir føringer for temaet personlig økonomi.

– Å ha innsikt og orden i sin egen økonomi kommer ikke av seg selv. De unge trenger kunnskap om personlig økonomi på veien til voksenlivet. Vi håper Skolemeny kan gi lærere hjelp og inspirasjon til å undervise i temaet, avslutter Johansen.