Ministeren ser ut til å lykkes med innføring av fraværsgrensen

Betydelig nedgang i fraværet med fraværsgrensen

Nedgangen fra skoleåret 2015-16 til 2016-17 er på 40 prosent i antallet dager elevene er fraværende i videregående skole, og 33 prosent nedgang i elevenes timefravær.

Det typiske fraværet for en elev i 2016-17 var 3 dager og 8 timer i videregående skole. Det er 2 dager og 4 timer mindre enn i forrige skoleår, viser foreløpige nasjonale fraværstall. 

- Det er gledelig at elevene nå har mindre fravær enn tidligere. Når elevene er mer på skolen kan de lære mer. Det å være til stede i undervisningen betyr mye for lærernes mulighet til å følge opp elevene og læringsmiljøet på skolen, sier avdelingsdirektør Irene Hilleren i Utdanningsdirektoratet. 

Nedgangen i fraværet tyder på at fraværsgrensen har ført til at elever i videregående i større grad er på skolen. Det er også en liten nedgang i antall elever som ikke får vurdering i fag, og det er noen færre elever som slutter på skolen. Hvordan fraværsgrensen påvirker frafall fra videregående skoler er det imidlertid for tidlig å si noe om.

Finnmark har størst nedgang
Alle fylker har redusert dagsfraværet, og Oslo og Finnmark har størst reduksjon. En elev i disse to fylkene hadde forrige skoleår typisk 7 dager fravær, mens de i år har 3 dager fravær. Finnmark og Troms har størst nedgang i timefraværet, med 5 timer mindre enn i fjor. Oslo har høyest timefravær med 14 timer mens Telemark, Oppland og Sogn Fjordane har minst, der en elev typisk har 6 timer fravær. 

Størst nedgang på yrkesfag
Fraværet har samlet sett gått mest ned i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene, og er nå lavere blant elever som tar yrkesfaglige utdanningsprogrammer enn blant elever som tar studieforberedende. På Vg1 og Vg2 er dagsfraværet halvert fra 6 dager til 3 dager for yrkesfag. For timefraværet er nedgangen størst på Vg3, det gjelder både for studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram.  

Fraværsgrensen skal evalueres, og i løpet av høsten 2017 kommer første delrapport. I evalueringen skal fraværsgrensens innvirkning på fravær og frafall i videregående opplæring vurderes.

Les mer om tallene her: www.udir.no/fravarstatistikk

Fakta:
-Fraværsgrensen ble innført skoleåret 2016-2017
-Fraværstallene presenteres med median. Median er det beste målet fordi det gir et bilde av  Det typiske fraværet og er mindre sårbart for ekstremverdier enn for eksempel  gjennomsnitt. 
-Fraværstallene kan brytes ned til skoler, fylker, utdanningsprogram, eierform, kjønn og trinn.