Oslo kommune i nytt stort samarbeid med IST

Oslo kommune i nytt stort samarbeid med IST

Oslo kommune velger edtech-selskapet IST som leverandør av ny administrasjonsløsning for kommunens skoler. Totalt dreier det seg om over 170 skoler med ca. 80 000 elever som nå får en moderne og brukervennlig løsning for alle roller i skolen – elever, lærere, ledere, foreldre og andre.

– Vi er svært glade og stolte over at Oslo kommune velger IST som leverandør. Med den nye løsningen vil skolene få tilgang til verktøy som forbedrer og forenkler samspillet mellom de ulike rollene og aktørene som finnes i skolen. Alle som har barn i skolealder vet hvor viktig det er at kommunikasjonen i skolen fungerer og vi ser at det vil utgjøre en stor forskjell, sier Odd Henning Dypvik, Head of IST Business Region Norway.
 
AKS først ut
Oppgaven innebærer at IST vil levere IST Administrasjon til kommunens 145 barneskoler og 27 skoler. IST Administrasjon inneholder IST Applications som er utviklet for effektiv og enkel kommunikasjon mellom de ulike rollene og mellom de ulike systemene som finnes i virksomheten. De første til å ta i bruk det nye systemet er aktivitetsskolen (AKS). Deretter følger grunnskolene og de videregående skolene.
 
– Implementeringen av kontrakten starter umiddelbart. For en kommune som Oslo er det viktig å ha en fleksibel partner som leverer løsninger med høy tilgjengelighet og sikkerhet, og det vil vi gjøre alt for å leve opp til, sier Tove Torstensson, Head of Marketing & Sales, Business Region Norway.
 
Ledende i Skandinavia
IST er den ledende leverandøren av IT-løsninger for skole og barnehage i Skandinavia. Selskapet har i dag en markedsandel blant norske kommuner på over 60 prosent. Blant videregående skoler er andelen som bruker ISTs løsninger enda høyere, over 90 prosent.

– Samarbeidet styrker vår posisjon både i Norge og i Skandinavia generelt, og vi ser frem til å bidra til en fremtidstilpasset, digital løsning for Oslo kommunes mange skoler. En stor fordel er at den nye løsningen innebærer helt nye muligheter for dialog med foreldre og eksterne samarbeidspartnere, noe som skaper merverdi for både hjem og skole, sier Tommy Eklund, konsernsjef i IST.

Mer om samarbeidet
Med IST Administrasjon vil lærere, elever og foreldre få en moderne og fremtidstilpasset administrativ løsning med fokus på dialog og brukervennlighet. Løsningen gir også kommunen en viktig støtte for ledelse og beslutninger. Avtalen mellom IST og Oslo kommune trer i kraft umiddelbart, har en varighet på minst tre år og kontraktsverdien er i overkant av 50 millioner kr.