Vollebekk skole

En gave til elevene – men også til bydelen

Hvordan kan vi bygge skoler som både gir bedre læring og utvikler nærmiljøet?"Dette er et viktig spørsmål for oss, sier assisterende direktør i Utdanningsetaten, Dag Hovdhaugen. Neste uke skal 5 skoler åpnes og feires.

Helt nye Vollebekk skole, Valle Hovin videregående skole og Brynseng skole skal få sin offisielle start neste uke. Manglerud skole har blitt nyrenovert med nytt ungdomstrinn og fått Internasjonale klasser på barnetrinn. Haugen skole har blitt totalrehabilitert, og i tillegg fått et nytt bygg. Nye og utvidede skoler gir 2640 nye elevplasser til sammen i grunnskolen i år. Valle Hovin videregående gir 500 nye plasser på videregående trinn.

-  Skolene vi bygger skal sørge for at alle elevene har en skoleplass, men også langt mer enn det. Skolebyggene skal gi gode vilkår for økt læringsutbytte, et trygt og godt læringsmiljø – og de skal være levende møteplasser og virke samlende for nærmiljøet rundt, sier assisterende direktør i Utdanningsetaten, Dag Hovdhaugen.

Vollebekk skole – læringsarena på "kremtomta" i Bjerke

Vollebekk skole er først ute med skoleåpning, på første skoledag mandag 21. august. Skolen som er plassert på selve "kremtomta" i bydelen vil gi elevene en flott ramme rundt skolehverdagen, og legge til rette for et rikt og variert nærmiljøtilbud.

– Vollebekk har en fantastisk og variert skolegård som gir gode forutsetninger for hyggelig lek og samvær. Skolen vil leie ut gymsalene sine til idrettsaktiviteter for bydel Bjerke. Skolen har også besluttet å bistå med lokaler for hjem som har behov for fasiliteter til barnebursdager og vennegrupper. Dette er gode eksempler på hvordan skolen kan virke samlende for nærmiljøet, sier Dag Hovdhaugen.

Brynseng skole vil bli verdens beste skole

Brynseng skole åpner tirsdag 22. august. Rektor på Brynseng har allerede nå ambisjon om at skolen skal bli verdens beste. Med topp moderne fasiliteter, stor og variert skolegård, flerbrukshall og ballbinge på taket – er det ingen tvil om at skolen (som også pr dags dato er byens mest miljøvennlige bygg) har et godt utgangspunkt for å nå målet.

– På Brynseng ser vi allerede at skolen har blitt et samlingspunkt for mange utenfor skoletiden. Småbarnsfamilier bruker skolegården og lekeapparatene, ungdommer spiller basket og står på skateboard, sier Dag Hovdhaugen.

Flerbrukshallen vil utvide mulighetene for aktivitetstilbud på kveldene. I tillegg har skolen også noen rom som vil være tilgjengelig for utleie på kveldstid.


Valle Hovin videregående skole – Oslos aller nyeste stolthet

Helt nye Valle Hovin videregående skole åpner 21 august, i flotte lokaler på Vålerenga stadion. Skolen tilbyr både toppidrett og studiespesialisering og har et skolefaglig samarbeid med Vålerenga Fotball/Fotball Elite. Det spesielle med samarbeidet er at dette er første gang man i Oslo får et konkret, forpliktende og langsiktig samarbeid mellom en offentlig skole og en idrettsklubb med lag i Elite og Toppserie, sier rektor.  Skolen vil ha 500 elevplasser, og åpner med 150 elever på VG1.

–  Det første kullet med elever som begynner på helt nye Valle Hovin videregående neste uke vil ha mye å se fram til.  Skolen er utstyrt med det siste av inventar, fra dansesal og bibliotek til spinningsal. Dette er den første skolen som er planlagt bygd inn i et stadion og flettet inn i et omfattende samarbeid med Vålerenga Fotball/Vålerenga Fotball Elite, sier Dag Hovdhaugen.

På dagtid er skolen i bruk av elever, og stadion brukes til trening av elever og Vålerengas Elite og Toppseriespillere. På kampdager kan skolens kantine, klasserom og grupperom bli brukt som VIP område.

– Valle Hovin vgs demonstrerer nok en måte å gi tilbake til nærmiljøet. Mye av grunnlaget for bygging og drift av det nye stadion ligger i samarbeidsavtalen mellom skolen og Vålerenga Fotball/Vålerenga Fotball Elite. Her får skolen og idretten det beste ut av hverandre, og byen får et helt nytt stadion.