Rekordmange elever fullfører videregående

73 prosent av elevene som begynte på videregående i 2011 har fullført og bestått videregående opplæring innen fem år. Tallet er det høyeste siden målingene startet for 17 år siden.

- Det er svært positivt at flere elever fullfører videregående opplæring. Det er 1 000 flere elever som har gjennomført og fullført, sammenliknet med elevene som startet i 2010, sier direktør for statistikkavdelingen Irene Hilleren.

Andelen elever som fullfører innen fem år lå lenge stabilt mellom 67 og 71 prosent. De siste par årene har andelen som fullfører innen fem år økt noe og for elevene som startet videregående opplæring i 2011, var økningen på 0,3 prosentpoeng fra året før.

86 prosent av elevene som har tatt studieforberedende utdanningsprogram har fullført og bestått videregående innen fem år. For yrkesfaglige studieprogram er andelen 59 prosent.

Positiv utvikling i alle fylker

Samtlige fylker har hatt en økning i andelen elever som har fullført og bestått blant de som startet videregående fra 2006 til 2011. Størst økning har det vært i de nordligste fylkene. Gjennomføringsandelen i Finnmark har økt med 14 prosentpoeng siden elevkullet som startet videregående opplæring i 2006. Oslo er det fylket hvor økningen har vært lavest. Likevel står osloelevene for den tredje høyeste fullføringsandelen i landet.

Se alle tallene på udir.no