Ungdoms digitale kunnskapsnivå

Ungdoms digitale kunnskapsnivå

Den digitale sikkerhetskulturen blant ungdom under 20 år er svak, konkluderer en ny rapport.

Ungdom havner oftere enn voksne i uheldige situasjoner i digitale sammenhenger, og det kan virke som om de ikke har nok kunnskaper om informasjonssikkerhet eller for dårlig bevissthet rundt farene som finnes. NorSIS har nylig publisert en ny rapport med tema digital sikkerhetskultur, som er utarbeidet i samarbeid med Senter for IKT i utdanningen.
 
Funnene i rapporten til NorSIS stemmer overens med konklusjonene i undersøkelsen Monitor 2016 som senteret står bak. Der finner man at det er utfordringer med elevers praksis knyttet til datasikkerhet, og at personvern og informasjonssikkerhet i liten grad er prioritert i skolenes planverk. En annen undersøkelse, ICILS 2013, avdekket at 24 % av 15-åringene i Norge hadde digitale ferdigheter under kritisk nivå.
 
– Det er en for stort andel av elevene i norsk skole som ikke har muligheter til å nå kompetansemålene for digitale ferdigheter, herunder personvern og informasjonssikkerhet, sier Trond Ingebretsen, direktør ved Senter for IKT i utdanningen. –  Manglende profesjonsfaglig digital kompetanse hos lærere i skolen og pedagogisk ansatte i barnehager gjør at man i mange kommuner ikke kan gi et godt nok tilbud på dette området. Kompetansen til pedagogisk ansatte er avgjørende for å lykkes i å gi barn og unge de nødvendige kunnskapene og holdningene i møtet med en stadig mer digitalisert hverdag, sier Ingebretsen.
 
Rapporten finner du her>>