I dag starter forsøksordning med skolemat!

Halvparten av lærerne i grunnskolen opplever ofte at elever er ukonsentrerte på skolen på grunn av utilstrekkelig skolemat. I dag starter en forsøksordning for å undersøke om en realistisk skolematordning er innenfor rekkevidde.

Barn fra Gjellerås skole tester ny matpakkeordning: Foto: Martine Kolstad

Forsøksprosjektet som settes i gang i dag innebærer at 100 skolelever og 3 skoleklasser vil få gratis skolemat i en måned. Både lærere, skoleledelse og foreldre vil bli bedt om innspill i etterkant.

– Vi mener tiden er inne for å initiere en prøveordning som kan sette søkelyset på de reelle mulighetene for en bred og forhåpentlig nasjonal skolematordning. Vi tror næringsrike, gode og varierte matpakker kan være et utgangspunkt for en god skolematordning. Matpakka representerer en kjent, kjær og effektiv måltidsløsning, og med stadig smartere og mer kostnadseffektive distribusjonsløsninger vil Mills teste hvordan den enkle matpakka kan bli løsningen på et viktig problem. Med dette ønsker vi å få øynene opp hos både skoler, kommersielle aktører og politikere, sier administrerende direktør i Mills, Knut K. Heje.

Bekymrede lærere

I en undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av Mills i mai 2017, forteller over halvparten av lærerne i grunnskolen at de opplever daglig eller flere ganger i uken at elever er ukonsentrerte fordi de ikke har spist tilstrekkelig mat i løpet av skoledagen. Samtidig er det mange barn som ikke har med seg matpakke i det hele tatt – kun 1 av 5 skoleansatte sier at barna alltid har med seg matpakke i sekken. 1 av 4 av de som jobber på ungdomsskolen er direkte bekymret for hvorvidt elevene får i seg tilstrekkelig næring.

– Når mangelfull ernæring påvirker elevenes konsentrasjon og læringsevne og dermed klassens læringsklima i så stort omfang må noe gjøres, og vi ønsker å engasjere oss. Problemstillingen påvirker elevenes prestasjon og trivsel negativt og kan bidra til unødvendig økninger i sosiale forskjeller, sier Heje.

Foreldre ønsker skolematordning

–  De fleste foreldre er flinke til å sørge for at barna får næringsrik mat på skolen, men langt fra alle, og det vet vi er et problem for barnas læringsevne og klassens læringsklima. I tillegg ser vi at de fleste ønsker en skolematordning, sier Heje

 Totalt svarer 3 av 5 foreldre at de ønsker en subsidiert skolematordning. Jo flere barn foreldrene har, desto mer ønsker de å få en slik ordning på plass. Dette gir også gjenklang hos lærerne: over halvparten av de skoleansatte svarer at de ønsker en slik skolematordning.

Fra tidligere undersøkelser har det kommet frem at så mange som 80.000 skolebarn daglig ikke har med seg mat på skolen.

Forsøksprosjektet er en del av Mills sitt flerårige Matro-initiativ. Les mer om det her