Ti tips til klasseledelse for 100% av elevene!

Antallet elever som ikke klarer å gjennomføre skoleløpet, er høyt. De som faller ut av skolen, står også i stor fare for ikke å komme inn på arbeidsmarkedet, og for å toppe alle statistikker man helst ikke skal være en del av når man er blitt voksen.

Foto: Metro Branding

Da Jørgen Moltubak skrev Gnistrende undervisning. Håndbok i klasseledelse og undervisningsdesign, var det ut fra tanken om at dersom man som lærer klarer å ha med seg 100 prosent av elevene i hver enkelttime, hver enkeltdag og hver enkeltuke, klarer man også å ha dem med i skoleløpet som helhet. Tanken bak oppfølgeren, Gnistrende samarbeid. Håndbok i skoleutvikling for lærere, er at lærere som jobber sammen mot dette målet, har større gjennomslagskraft enn lærere som jobber alene.

Her er ti tips til hvordan du kan jobbe mot målet om å gi tilpasset opplæring til 100 prosent av elevene:

Først et helt praktisk råd:

1. BRUK STOLER OG BORD AKTIVT!
Møblementet i et klasserom er ikke sveiset fast, selv om man noen ganger kan få inntrykk av det når man reiser rundt på skoler. Bytt mellom hestesko, grupper og andre oppstillinger etter hva læringsaktiviteten krever. Dytter man stoler og bord inn til veggene, har man brått laget rom for helt andre aktiviteter. La gjerne elevene stå for løftingen og flyttingen, så får de et kjærkomment avbrekk med litt fysisk aktivitet også! Hvis man trener på det, klarer 25 elever fint å ommøblere et klasserom på under et halvt minutt!

Det neste tipset handler om deg som lærer, om hva du utstråler:

2. SMIL OG VÆR STOLT!
Det du utstråler, er den viktigste kilden til energien og stemningen i klasserommet. Elevene lærer mye, særlig ubevisst, gjennom å imitere læreren. Et bevisst kroppsspråk, med rett rygg og hevet hode, er det godt å kunne imitere. (Når jeg foreleser for lærerstudenter, pleier jeg å be dem tenke på siste gang de var på fest og noen spurte om hva de driver med. Hvor mange ser ned og svarer på en litt unnskyldende måte at de studerer til å bli lærer, og hvor mange sier det med stolthet? Læreryrkets status starter der, med lærernes egen yrkesstolthet.)
De to neste tipsene handler om å gjøre de små handlingene konsekvent, slik at de får stor effekt over tid:

3. HA 1:1-KOMMUNIKASJON MED ALLE ELEVENE TO GANGER HVER TIME!
Ja, det er mulig. Tenk bare på hvordan kabinpersonalet på fly kan smile og hilse på flere hundre passasjerer hver gang de går om bord i eller forlater et fly. Om du står i døren og smiler og veksler noen ord med elevene på vei inn i og ut av timen, vet du at alle i alle fall blir sett da. Det er også en unik mulighet til å fange opp om det er noen som har opplevd noe i friminuttet som kan påvirke oppstarten av timen. Dette er små møter, men til sammen blir det mange tusen slike minimøter i året hvis du gjør det konsekvent.

Les resten av tipsene i VIT nr. 2 - 2017