Leker seg til realfagkunnskap: Ny forskningspark for barnehagebarn skal minske forskjeller

Leker seg til realfagkunnskap: Ny forskningspark for barnehagebarn skal minske forskjeller

Fredag 10. november klokken 1200 åpner Pi-parken i Oslo – en ny forskningspark for barnehagebarn som skal være med på å viske ut sosiale forskjeller.

Kristin Vinje fra det matematisk- naturvitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Oslo skal foreta den offisielle åpningen, og det er Espira barnehager som står bak Pi-parken i Oslo. De håper den vil gi alle barnehagebarna lik sjanse til å tilegne seg realfagkunnskap.

Den nye rammeplanen for barnehagen legger vekt på at barn skal få mulighet til å utforske og lære om verden rundt dem. Men det er ikke alle barnehagebarn som har like god tilgang på ressurser som kan hjelpe dem til å utvikle sin naturlige nysgjerrighet rundt realfag. 

Mulighet til å boltre seg i eksperimenter 
– Pi-parken er et nytt spesialutrustet realfagssenter i Oslo som skal gjøre noe med dette, sier Pia Paulsrud, fag- og kvalitetsdirektør hos Espira barnehager. Det er den private barnehageaktøren som står bak åpningen av forskningsparken der byens barnehagebarn kan boltre seg i dagevis med forsking, spennende eksperimenter og lek. 

– Her får barna tilgang på spennende materiell og utstyr som digitalt mikroskop, forskjellig konstruksjonsmaterialer og laboratorieutstyr som inspirerer til realfaglig lek, utforsking og eksperimenter, sier Paulsrud.

Utjevner forskjeller
Paulsrud mener det å jobbe godt og variert med realfag i barnehagealder kan bidra til å utjevne forskjeller.

– Barn kommer fra ulike hjem og blir stimulert på ulik måte. I noen familier er diskusjoner, hypoteser og utforsking en naturlig del av hverdagslivet, mens i andre familier er ikke dette like vanlig, sier Paulsrud.

– Forskning viser at alle barn har godt av å bli stimulert innenfor dette feltet. Derfor kan et tilbud som for barnehagebarn som Pi-parken være svært viktig for å utjevne forskjeller.

Læring gjennom lek
I Pi-parken får alle barna anledning til å utforske det de er nysgjerrige på, og her kan de undre seg over fenomener og hendelser. De lærer om og leker med tall, farger og 
mengder. Samtidig blir de introdusert til stadig nye ord og begreper, og også ny teknologi. 

– Målet er å støtte og styrke barnas nysgjerrighet og lærelyst, noe de også vil få god nytte av når de begynner i barneskolen, sier Pia Paulsrud fra Espira.

Støtte i forskning 
Gjennom Pi-parken ønsker Espira å bygge opp under barnas naturlige utforskertrang og nysgjerrighet, og samtidig forberede dem enda bedre på videre skolegang. Flere undersøkelser har vist at tidlig introduksjon til realfag også kan få betydning for generell kognitiv utvikling og læring innen andre fagområder. 

– I barnehagealder utvikles barnas kognitive ferdigheter i rekordfart, og derfor mener mange forskere at det å introdusere realfag på en spennende og variert måte i barnehagen kan være et svært viktig grep, understreker Paulsrud.

Et tilbud til mange barn 
Alle Espira-barnehagene i Oslo vil få tilbud om å bruke Pi-parken jevnlig gjennom barnehagebarnas siste år før de begynner i barneskolen. På sikt vil tilbudet også kunne utvides til andre barnehager i Oslo og Akershus. Pi-parken vil også bli brukt som et kompetansesenter for Espira sine ansatte fra hele landet.