Innovasjonsprisen 2018 til Knappskog skule

Koding er et viktig verktøy for å ruste elevene til framtida på Knappskog skule. Derfor får de Innovasjonsprisen for 2018.

Trond Ingebretsen
Trond Ingebretsen

– Knappskog får Innovasjonsprisen for sitt fokus på koding som verktøy for å gi elevene digital kunnskap og kompetanse på tvers av fagene, sier direktør Trond Ingebretsen ved Senter for IKT i utdanningen.


Det er fjerde gang senteret deler ut Innovasjonsprisen. Prisen går til skoler som har utviklet en helhetlig praksis, der IKT utgjør en viktig faktor i undervisning og læring. I fjor gikk prisen til Teglverket og Sandvika skoler.


I år har man ønsket å løfte fram skoler med nyskapende aktiviteter i undervisningen, som for eksempel spill og spillmekanismer, nettbaserte samarbeidsformer og programmering. Vinneren er Knappskog skule i Fjell kommune.


Knappskog har startet et prosjekt de har gitt navnet «Digg læring». Målsetningen er å ha fokus på at innholdet i undervisningen skal være målrettet med tanke på hvilken kunnskap og kompetanse elevene bør inneha for å kunne fungere best mulig i et komplekst og digitalisert samfunn. De har gjort en god innsats i implementeringen og har fått med seg foreldregruppa, hvor 70% synes det har ført til økt motivasjon og læring hos barna.

Knappskog skule:Ingvild V. Skogestad fra Knappskog skule var invitert til ”The Norwegian Classroom” på BETT 2017 for å halda eit foredrag. Etterpå tok ho og kollega Monica Berntsen seg god tid til å snakke med Karin Wikstrøm på standen til Gyldendal. Ein viktig bidragsytar i den nye digitale kvardagen Knappskog skule.
Knappskog skule:Ingvild V. Skogestad fra Knappskog skule var invitert til ”The Norwegian Classroom” på BETT 2017 for å halda eit foredrag. Etterpå tok ho og kollega Monica Berntsen seg god tid til å snakke med Karin Wikstrøm på standen til Gyldendal. Ein viktig bidragsytar i den nye digitale kvardagen Knappskog skule.

Rektor Odd Erik Kjeldstad er storfornøyd med Innovasjonsprisen.

 – På vegne av elevar, foreldre, lærarar og leiing ønskjer eg å takke juryen for at dei valte Knappskog skule som årets vinnar. Det var eit godt val. Vi har sidan vi starta prosjektet DiggLæring jobba målretta med å gjere undervisninga meir moderne og framtidsretta. Fokuset har heile tida vore å sikre kvalitet i undervisninga ved bruk av pedagogisk tilrettelagte, digitale verktøy. Resultatet har vist auka motivasjon og betre læringsresultat. Vi har innført koding i undervisninga på alle trinn, og vi har utvikla ein eigen kodeplan på skulen. Vi ser at elevane treng kunnskapen og at kompetansen vil bli særleg viktig i framtidas arbeidsmarknad. Koding er óg sentralt i arbeid med å gi elevane dei 21. århundrets ferdigheiter.


Knappskog skule blir premiert med midler til å videreutvikle den digitale satsingen sin. Finalister i kampen om prisen var Byskolen Sandefjord og Mailand VGS.