Godt utbytte av lærerspesialistordning

Godt utbytte av lærerspesialistordning

Lærerspesialister i Oslo mener at lærerspesialistordningen bedrer undervisningskvaliteten og lærersamarbeidet. Samtidig mener mange også at det blir lite tid til for å utøve rollen som spesialist. Dette skriver NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) i en pressemelding.

Piloteringen av lærerspesialistordningen er en nasjonal satsing som startet i 2015 og har strukket seg over to skoleår. En lærerspesialist er en lærer som har bestemte faglige kvalifikasjoner, og som har søkt stilling som lærerspesialist ved egen skole. Spesialisten skal på ulike måter bidra til å utvikle skolen som en lærende organisasjon.

På oppdrag fra Utdanningsetaten i Oslo har NIFU sett nærmere på hvordan lærerspesialistene i Oslo, deres kolleger og skoleledere har opplevd pilotprosjektet. Rapporten baserer seg på data fra spørreundersøkelser rettet mot de tre gruppene, og to forskjellige tidspunkt: én i starten av pilotperioden (2015) og én i slutten (2017).

De aller fleste lærerspesialistene i Oslo mener at ordningen kan føre til blant annet god undervisningskvalitet og bedre lærersamarbeid, men at tiden i liten grad strekker til for å kunne utøve rollen som spesialist.

Videre viser rapporten at spesialistene i Oslo bruker særlig tid på å oppdatere seg på fag, skoleutvikling og undervisningsformer, mens det ser ut til å brukes mindre tid på veiledning og kompetanseheving av kollegiet. Dette gjenspeiler seg også i de oppgavene skolelederne svarer at de har lagt til rette for at spesialistene skal kunne jobbe med.

Skoleledere i Oslo er positive til hva ordningen kan bidra med, og opplever et større utbytte av ordningen sammenliknet med skoleledere ellers i landet.

Blant kollegene til lærerspesialistene er det kun litt under halvparten som er positive til lærerspesialistordningen som helhet, dette gjelder både i og utenom Oslo. Det kan være flere årsaker til at kollegene er mindre positive til ordningen. En av skjevheter kan være knyttet til lav svar prosent, hvem som har valgt å svare, og at satsingen kun har pågått i to år.

NIFU-rapport 27/2017