OsloMet er Norges nye universitet

Kongen i Statsråd har i dag vedtatt at Høgskolen i Oslo og Akershus blir universitet. Det nye universitetet heter OsloMet – Storbyuniversitetet.

– HiOA har lagt ned en betydelig innsats i arbeidet med å bli universitet. Jeg ser frem til at OsloMet skal gi samfunnet dyktige kandidater og mer kunnskap, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Jeg er veldig glad og stolt over at vi nå har blitt et universitet. Det er en anerkjennelse av alt det viktige arbeidet som gjøres av studenter og ansatte ved OsloMet, og den store utviklingen i forskning og utdanning vi har hatt de siste årene, sier OsloMet-rektor Curt Rice.

– Jeg er veldig glad og stolt over at vi nå har blitt et universitet, sier OsloMet-rektor Curt Rice.

OsloMet er Norges tredje største universitet, og Oslo er den første byen i Norge med to universiteter. Det nye universitetet er også et av de største i landet som utdanner kandidater til viktige velferdsyrker.

Smarte løsninger for velferdssamfunnet

– En av OsloMets styrker er at en rekke utdanninger som lærer, sykepleier og ingeniør er samlet under ett tak. Vi har dermed gode forutsetninger for å komme med smarte løsninger på velferdssamfunnets utfordringer, sier Rice.

– Det skjer store endringer innenfor disse fagfeltene og i arbeidslivet, og yrkene må utvikle seg raskt. Dette krever ny kunnskap og mer forskning. Som universitet kan vi satse enda mer på forskningsbasert utdanning, rekruttering av ansatte og studenter og internasjonalt samarbeid, sier universitetsrektoren.

Hva betyr universitetsstatus for OsloMet?

– For studentene vil universitetsstatus bety at de blir enda mer attraktive på arbeidsmarkedet, og kommer ut i yrket med solid, forskningsbasert kompetanse som gjør dem bedre rustet til å møte morgendagens utfordringer.

– Å bli et universitet er et kvalitetsstempel, og ikke minst nå siden kravene for å bli universitet er blitt betydelig strengere enn de var. Å bli et universitet er både en faglig anerkjennelse og et verktøy for å øke kvaliteten i utdanning og forskning. Det vil komme både studenter, ansatte, arbeidsliv og samfunnet til gode, sier Curt Rice.

Universitetsstatus gir oss også muligheten til å bestemme over egne studier, slik at vi raskere kan tilpasse oss hva samfunnet og arbeidslivet har behov for, påpeker han.

Fakta

HiOA fikk 12. desember 2017 beskjed om at NOKUT-styret har godkjent universitetssøknaden, og at institusjonen dermed oppfyller kravene til forskning og utdanning ved et universitet. NOKUT-styret fulgte dermed anbefalingen som sakkyndig komité la fram 14. november 2017.

Deretter vedtok HiOA-styret å foreslå navnet OsloMet – Storbyuniversitetet i styremøtet 15. desember.

12.januar 2018 vedtok Kongen i statsråd at HiOA akkrediteres som universitet og får navnet OsloMet – Storbyuniversitetet. På engelsk blir navnet OsloMet – Oslo Metropolitan Universitet