Hamar-gründere vil bekjempe utenforskap

For første gang ble vinneren av Vil litt mer-fondet kåret i PwC-bygget i Bjørvika. Ideen med mest kraft og overbevisning var VR Education, som gjennom visualisering av matematikk lærer barn å se matematiske sammenhenger på en helt ny måte. “Testresultatene er gode, med disse VR-brillene håper vi å hjelpe barn og ungdom til å fullføre skolegangen og skape ny glede rundt læring”, sier Are Søby Vindfallet, daglig leder for Making Views AS og primus motor for VR-prosjektet.

Blant ca. 300 innsendte bidrag, gjenstod til slutt tre finalister som alle måtte pitche sin ide for juryen under kåringsdagen. Ideen med mest kraft og overbevisning var VR-matematikk i grunnskolen.

“VR education tar tak i et av samfunnets største utfordringer, nemlig utenforskap. I en verden der høyere utdanning blir mer og mer avgjørende for videre muligheter, kan VR education hjelpe elever som kanskje ellers ville hoppet av utdanningsløpet. PwC har en misjon om å bygge tillit i samfunnet og løse viktige problemer; dette er et viktig problem. Med vår kompetanse innen juss, revisjon og strategi, samt omfattende erfaring fra prosjektarbeid i offentlig sektor, er vi trygge på at vi ville være en god samarbeidspartner for VR education. Sammen skal vi utgjøre en forskjell”, sier juryformann og Markedsdirektør i PwC, Henrik Lervold.


En gamifisert verden av matematikk

VR education er et visualiseringsprosjekt for matematikk i grunnskolen. Med prosjektet håper gründerne å vise at visualisering av matematikk kan hjelpe barn og ungdom til å fullføre skolegangen, skape ny glede rundt læring og utvikle digitale ferdigheter.

“Vi lærer barna å se sammenhenger i et matematikkverk på en ny måte”, sier Are Søby Vindfallet, Daglig leder Making Views AS. “Her er det en stor softwareutvikling som ligger bak, men også en spillutvikling. For å lage en gamifisert verden av matematikk, har vi gått sammen tre selskaper, som hver har bidratt til løsningen med sin spisskompetanse”, sier han.


Forserer ett års skolegang i matematikk på seks uker

40 prosent av norske gutter ferdigstiller ikke videregående skole. Piloten av dette prosjektet viser at det er håp, også for de med liten motivasjon eller dårlig konsentrasjonsevne. Tidlige tester viser at majoriteten reagerer positivt på gamification av utdanning og at elever forserer ett års skolegang i matematikk på kun seks uker.

“Resultatene fra pilottesten er basert på et begrenset datagrunnlag med resultater fra kun to skoler. Vi jobber nå med å samle inn mer data for å verifisere disse tallene. Men så lang ser det veldig bra ut. Tallene tyder på at bruken av VR viser seg å også være kostnadseffektivt, og det er særlig hos gutter at metoden bidrar til å lære mer, mye raskere”, sier Vindfallet.

Piloten er blant annet testet ved Rykkinn barneskole. Her viste resultatene en økning i nivå på i snitt ca 30 prosent, men hos de svakere elevene lå forbedringen på over 50 prosent.

“Den forskningen vi nå gjør på VR briller er relativt unik, også i verdenssammenheng. Vi kobler elevresultater fra bruken av VR-teknologi med et stort datasett av elever i Hedmark. Vi vet allerede mye om den enkelte elev; hvordan de trives, hva de erfarer fra undervisning, hvilke relasjoner de har til medelever, hvilken bakgrunn de har osv. Derfor kan vi nå også se veldig konkret om det er bestemte grupper med elever som tjener særlig mye på å bruke VR i undervisningen”, sier Thomas Nordahl, professor i pedagogikk ved Høyskolen i Innlandet.


Sonderer terrenget for å gå internasjonalt

Hamar-gründerne vant 250 000 norske kroner, i tillegg til rådgivningstimer fra PwC. "Prisen betyr verdifull påfyll av ekspertise rundt strategi og forretningsmodell, samt at pengene gjør at vi kan fortsette utviklingen av prosjektet. Målet er å få brillene ut i skoler i hele Norge i løpet av ett år. Vi sonderer også terrenget for å gå internasjonalt", sier Vindfallet.

“Det vi jobber hardt med nå er å få et enda mer solid forskningsbasert fundament slik at vi kan si med sikkerhet hvordan det funker og hvor godt det funker. Det er kombinasjonen av pedagogikk, forskning og teknologi som er cluet. Barna tar det utrolig fort, og med minimal opplæring tar også lærerne i bruk teknologien nokså enkelt”, sier Kari Olrud Moen, Styreleder i VR Education.


Om Vil litt mer-Fondet
Vil litt mer-fondet skal hjelpe gründere som er undervurderte, underinvesterte eller som bare trenger ekstra drahjelp i oppstartsfasen. 

VR Education AS
Selskapet VR Education AS består av like eierandeler mellom Innit AS, Kommuneforlaget AS og Making View AS.