Dame med sydvest

Ett valg for fremtiden!

Å velge utdanning er kanskje et av de vanskeligste valgene vi må ta. Hva skal du velge på videregående, - studiespesialiserende eller yrkesfag? Skal du satse på en kort eller en lang utdannelse via fagskole, høyskole eller universitet? Og hva slags jobber kan du egentlig få med de ulike utdanningene?

En kombinasjon av yrkesfag og høyere utdanning vil være et smart valg for fremtiden, og sjømatnæringen er en av de viktigste næringene vi har i Norge. Vi eksporterer nå sjømat til mer enn 140 land. Har du tenkt over hvor mange interessante jobber som må til for å skape denne internasjonale suksessen?

En kombinasjon av yrkesfag og høyere utdanning vil være et smart valg for fremtiden, og sjømatnæringen er en av de viktigste næringene vi har i Norge. Vi eksporterer nå sjømat til mer enn 140 land. Har du tenkt over hvor mange interessante jobber som må til for å skape denne internasjonale suksessen?

Hva trengs av kompetanse på veien fra utforming av lover og regelverk, fartøy og utstyr, teknologi og logistikk-kjede til tørrfiskhoder kan serveres fra en bålgryte i Afrika, de lekreste sushi-retter av laks og ørret serveres i Japan, Skreien gjør sitt inntog i det spanske markedet hvert år på selveste Valentins Day, eller Ronaldo får servert sin favorittrett av klippfisk «Bacalhau a brás»?

I tillegg til flinke fiskere og røktere trenger vi også dyktige fagarbeidere i produksjonslinjene, produksjonsteknikere, kvalitetsansvarlige, HMS-ansvarlige, personalansvarlige, miljørådgivere, salgssjefer, forskere, analytikere, ingeniører, jurister, fiskeribiologer, marinbiologer, veterinærer, markedsrådgivere, organisasjonsmedarbeidere, sjømatkokker, sjømathandlere, kommunikasjonsrådgivere, økonomer, produktutviklere, merkevarebyggere og mange flere spennende stillinger.

Sett Sjøbein, som er et nasjonalt samarbeid for å sikre rekruttering og kompetanse til sjømatnæringen, har laget en oversikt over noen av yrkes- og utdanningsmulighetene som finnes i tilknytning til sjømatnæringen. 

På nettsiden www.settsjobein.no vil du finne en nasjonal oversikt over relevante fag- og studieretninger på videregående og høyere utdanning.

Du kan også lese intervjuer med ulike folk i sjømatnæringen for å få vite mer om hva jobben deres består i og hvilke tips de har til deg som ønsker å få tilsvarende jobb.

Hvis du velger yrkesfag på videregående så vil du bli ivaretatt av et fiskerifaglig opplæringskontor når du skal bli lærling, også disse finner du en oversikt over på nettsiden.

Norsk sjømat er allerede verdenskjent, men vi trenger flere smarte hoder og flinke hender for å forme fremtidens sjømatnæring. Dette gir fantastiske muligheter for de unge som skal velge utdanning. Fremtiden ligger i havet!

SETT SJØBEIN er et nasjonalt samarbeidsprosjekt for å synliggjøre muligheter i sjømatnæringen, innenfor havbruk, fiskeri og sjømatforedling – og alle ledd i disse næringene, overfor ungdom. Ulike rekrutterings- og kompetansetiltak gjennomføres i henhold til årlige føringer fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Sett Sjøbein administreres av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). www.settsjobein.no