Jan Tore Sanner

Mobbeombud i alle fylker

– Jeg er glad for at samtlige fylker fra høsten 2018 får mobbeombud. De skal støtte og veilede barn, elever og foreldre i saker som gjelder beskyttelse mot mobbing og å skape et bedre barnehage- og skolemiljø, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

I dag har flere fylker egne mobbeombud. Fra høsten etableres en nasjonal ordning med mobbeombud for alle barn og elever i barnehage og grunnskole i alle fylker. Ombudene skal også bidra til et godt samarbeid med eksisterende elev- og lærlingeombud om skolemiljø i videregående opplæring. Den nye ordningen skal sikre at mobbeombudene får jobbe uavhengig av skoleeier.

Ordningen er frivillig for fylkeskommunene, men samtlige ønsker å delta. Den vil bli finansiert som et spleiselag mellom staten og fylkeskommunene, hvor staten bidrar med 250 000 kroner fra høsten og 500 000 kroner neste år per fylke. Ordningen kom på plass i et samarbeid med KrF om budsjettet for 2018.

– Ombudene vil styrke det lokale arbeidet mot mobbing i barnehager og skoler. Sammen med regjeringens andre tiltak mot mobbing skal dette bidra til at færre barn og elever mobbes, og at de som blir utsatt for mobbing får raskere hjelp, sier Sanner.

Samtidig med innføring av mobbeombud i alle fylker, setter regjeringen i gang en følgeevaluering.  Evalueringen skal brukes til å gi innspill til hvordan ombudsordningen bør være i de nye regionene fra 2020. Målet for regjeringen er å få på plass et varig, oversiktlig og tilgjengelig ombudssystem for barnehagebarn, elever og foreldre.
 
– Arbeid mot mobbing krever langsiktig og målrettet innsats. Mange barnehager og skoler arbeider godt for å utvikle egen kompetanse i arbeidet mot mobbing. Med mobbeombud i alle fylker får de nå en viktig samarbeidspartner som også er tett på barn og unge, sier Hege Nilssen, direktør i Utdanningsdirektoratet. 

Les mer om regjeringen arbeid mot mobbing og for et godt læringsmiljø på regjering.no