Unikt talentverksted på Teknisk museum

Den nye, digitale sløydsalen er et viktig tilskudd til museets arbeid med å utvikle talenter innenfor realfag. Teknisk museum har fra 2016 tilbudt et talentprogram for å bidra til fremtidig innovasjon. Talentverkstedet åpner som undervisningsrom i august, og fremtidsrettet teknologi vil brukes til programmering og 3D-printing. 7. mai får Jan Tore Sanner, Kristin Skogen Lund og elever fra Talentsenteret en forsmak på hva verkstedet kan tilby.

Representanter for mediene inviteres til å komme til Teknisk museum 7. mai, mellom klokken 9 og 16. Gode fotomuligheter, se fullt program lenger nede i teksten.

Nytt talentverksted på Teknisk museum gir unikt tilskudd til å utvikle interesse for innovasjon!
Nytt talentverksted på Teknisk museum gir unikt tilskudd til å utvikle interesse for innovasjon!

Fremtidens kompetansekrav

Undervisningsoppleggene for Talentsenteret og Talentverkstedet tar utgangspunkt i lærerplanen, som lanseres i 2020, der programmering og digital sløyd inngår. Ved å etablere verkstedet, gis det unike muligheter til å utforske innovasjon i praksis. Verkstedet er det eneste i sitt slag i Norge.

Talentsenteret

Oslo Vitensenter i Teknisk museum er et av fire vitensentre i Norge som tilbyr et talentprogram for elever med høyt læringspotensial. Talentsenteret integrerer teoretiske og praktiske sider ved realfag, som matematikk, kjemi, fysikk og biologi, blant annet ved teknologiutvikling og prototyping. Formålet er å videreutvikle realfagskompetansen og oppmuntre til forskning og innovasjon hos elever med talent og høy motivasjon og innsats i realfag. Det er tre primære målsetninger for talentprogrammet:

  • Gi et faglig tilbud med utgangspunkt i de realfag til elever som trenger større utfordringer enn de får i skolen i dag. 
  • Bidra til at flere barn og unge presterer på avansert nivå i realfag
  • Bidra til at elever med høy prestasjon innen realfag knytter kontakt med hverandre gjennom organiserte nettverk.

Talentprogrammet er finansiert av Utdanningsdirektoratet.

Les mer her: https://www.tekniskmuseum.no/viten-mer/talentprogrammet

Program for 7. mai:

Møller i vinden – elevene skal arbeide teoretisk og praktisk med begreper som effekt, ampere, joule, resistans, spenning, hypotese og paramenter. Gjennom eksperimenter erfarer de hvordan ulike energi fra ulike kilder kan bli strøm. Hvordan fungerer turbin og generator og hvordan blir det strøm? Hvilke utfordringer er det ved vindkraft som kilde til strøm? Elevene skal engasjere seg i fordeler og ulemper med ulike fornybare energikilder.

Statikk, fysikk og materiallære – Elevene skal arbeide teoretisk og praktisk med tensjon og kompresjon. Hvilke krefter påvirker en bro, hva gjør at broen ikke faller sammen under stor vekt, og hvordan bygger man en bro? Elevene bygger sin egen modellbro og skal eksperimentere med hvordan den oppfører seg under ulik påvirkning.

Noen sitater fra elever ved Talentsenteret:

  • –Her på talentsenteret har jeg møtt folk som er mye likere meg selv og som jeg vil fortsette å treffe også i fremtiden. Det aller beste her er det at jeg endelig slipper å legge lokk på meg selv.
  • –Jeg trives ekstremt på talentsenteret. Man er aldri nervøs eller flau for å si hva man liker eller ikke liker, og det er alltid noen som diskutere og lære bort til/med deg.
  • –På talentsenteret er det en veldig forskjellig tilnærming til læring, og forskjellig stoff som blir lært. I tillegg har skolen flere svakere elever som må få ekstra hjelp, som er forståelig, men gjør at læringen for noen blir tregere. Jeg har også gått på skolen en stund og veldig mye er repetisjon mens her på talentsenteret går vi raskere gjennom ting (som passer meg veldig bra).
  • –På talentsenteret er det en perfekt balanse mellom undervisning i teori og undervisning i praksis. Vi får prøve ting, spørre om hva vi vil og temaene vi lærer om blir alltid interessante siden lærerne er så engasjerte.
  • –Jeg syns at talentsenterets undervisningsmetode er bedre enn den på skolen fordi de lærer på en morsommere og mer spennende og interresant måte. De tar med folk som spesialiserer seg rundt de forskjellige temaene og vi får i tillegg gjøre forsøk og eksperimentere.

Detaljert tidsplan, mandag 07. mai

09:00 – 09:30 Start på dagen

09:30 – 09:50 Matematikknøtter

09:50 – 10:20 Statikk, fysikk og materiallære. Broteori

10:20 – 10:30 Pause

10:30 – 12:00 Møller i vinden / Kunnskapsminister Jan Tore Sanner kommer

12:00 – 13:00 Lunsj

13:00 – 14:45 Bygging av bro

14:00 – Administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund kommer

14:45 – 15:00 Pause

15:00 – 15:30 Testing av bro