Skoler gis rimeligere tilgang til Creative Cloud

Utdanningssektoren får nå tilgang til Adobes kreative verktøy for kr 40 per bruker ved kjøp av minimum 500 lisenser.

Adobe gjør nå Creative Cloud enda mer tilgjengelig og rimeligere for skoler som ønsker å gi elever og lærere tilgang til eksempelvis Photoshop, Illustrator og Premiere Pro fra stasjonær PC, laptop eller mobil.

Prisen for lisenser til 500 brukere er fra 15. mai kr. 20 007 (2.495 dollar) per år, noe som tilsvarer 40 kr. (4,99 dollar) pr. lisens.

Les mer om de nye prisene her og om Adobe Creative Cloud til utdannelse her.

Adobe endrer verden gjennom digitale opplevelser. Se mer på www.adobe.no