Barn som tautrekker

Én time fysisk aktivitet i skolen for alle. Hvorfor er det så vanskelig å få til?

Klar, ferdig – friskere barn! I fjor vedtok Stortinget at det skal innføres én time fysisk aktivitet hver dag i grunnskolen. Etter vedtaket har det vært helt stille fra regjeringen. Hva skal til for at dette blir satt i gang for alle, og hvorfor er det så viktig å få til?

Alliansen for én time fysisk aktivitet i skolen: Norsk Fysioterapeutforbund, Legeforeningen, Kreftforeningen, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Norges idrettsforbund ønsker fysisk aktivitet som et tilbud i skolen, for alle, så raskt som mulig.

Mange skoler har allerede innført én time fysisk aktivitet hver skoledag, og det er kjempebra! Noe av grunnen til at alliansen har jobbet for dette lenge, er at det gir alle barn samme mulighet til fysisk aktivitet og bevegelsesglede. Som igjen gir gode muligheter for bedre helse og samhold i fysiske og sosiale aktiviteter. 

Fysisk aktivitet bidrar til bedre psykisk helse og trivsel gjennom bedret selvbilde og et nærere forhold til familie og jevnaldrende. Det er utført mer enn 100 studier om «én time fysisk aktivitet i skolen» i Norge de siste årene. Studiene rapporterer om at barn og unge blant annet blir mer oppmerksomme og sosiale, husker og lærer bedre og får flere venner.

Dagens situasjon skaper store forskjeller mellom skolene, og det mener vi er både unødvendig og urettferdig. Det kan ikke være sånn at stedet du bor og skolen du går på, avgjør om du får én time med bevegelse om dagen eller ikke. 


Under Arendalsuka, onsdag 15/08, klokken 13.00, arrangerer vi en samtale om temaet, og spør: Hvorfor er det så vanskelig å få til? 

Geir Kåre Resaland, professor ved Høgskulen på Vestlandet, Sogndal, legger fram erfaringer og forskning om fysisk aktivitet i skolen. Hva er utfordringene og hvordan kan vi få det til på en god måte? Han har vært aktiv i debatten, og er opptatt av at fysisk aktivitet kan være så mangt, og at det er enkelt å få til.  

Innleder er Marit Hermansen, president i Legeforeningen. 
Samtale mellom Steffen Handal, leder av Utdanningsforbundet, Geir Kåre Resaland, som har forsket på fysisk aktivitet i skolen og Olaug Bollestad, stortingsrepresentant og leder for helse- og omsorgskomiteen. Ordstyrer er Lisbet Rugtvedt, Generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen.


Arrangementet blir holdt på Strand kafé.