Digitale læremidler for videregående opplæring

Nasjonal Digital Læringsarena, NDLA, er en ressursbank for digitale læremidler til bruk i videregående skole. Lærestoffet er bygd opp rundt kompetansemålene i læreplanen, og er presentert som læringsoppdrag.

ndla.no

På NKUL presenterte lærere fra åkrehamn Videregående skole sitt undervisningsopplegg med aktiv bruk av NDLA på VG1 Elektro. I dag er det fem læringsoppdrag for VG1 Elektro på NDLA, men det skal utvides til 15 læringsoppdrag fordelt på de tre elektrofagene, Elenergi, Automatiseringssystemer og Data- og Elektronikksystemer.

NDLA finner du på http://ndla.no