Norger trenger flere med høyere utdanning

Vi vil trenge minst 20 000 nye studieplasser i Norge. Flere med høyere utdanning er viktig for at vi skal kunne utvikle velferdssamfunnet vårt videre.

Dette sier statsråd for forskning og høyere utdanning Tora Aasland.  En ny rapport som Kunnskapsdepartementet har utarbeidet viser at det vil være et økende behov for mennesker med høyere utdanning fram mot 2020. ?
Kunnskapsdepartementet la første uka i Desember fram rapporten ”Tilbud og etterspørsel etter høyere utdannet arbeidskraft fram mot 2020”. Dette er første gang det er foretatt en helhetlig analyse av tilbud og etterspørsel etter høyere utdannet arbeidskraft i Norge. 
Rapporten viser at det er behov for betydelig vekst i utdanningskapasiteten ved universitetene og høyskolene for å følge opp befolkningsutviklingen. Framskrivningstall for 2020 tilsier at 245 000 personer vil ønske en studieplass.
Studieplassene som er finansiert over flere statsbudsjett fra 2009 gjør at det vil være plass til mer enn 18 000 flere studenter ved norske universiteter og høyskoler. Investeringen er på over 2,5 milliarder kroner.

 

Les hele meldingen fra Kunnskapsdepartementet: