Jukser på tentamen, beholder karakteren

Med et enkelt Google-søk fant lærere ved Hinna skole tekster som elevene hadde levert inn som sine egne, på juletentamen.

Det får ingen konsekvens for karakteren i engelsk. Ren avskrift fra tekster funnet på internett er noe av det Hinna skole har mottatt på årets juletentamen i engelsk.
– De har lov å ha med notater, men måten de brukes er feil. De må oppgi kilder og vise til direkte sitater, sier rektor ved skolen Thor Kenneth Hettervik.
En lærer ved skolen fikk mistanke om plagiat og la deler av teksten inn i googles søkefelt. Hvor mange elever juksingen dreier seg om kan ikke rektoren si, men hevder det er snakk om «normale variasjoner», og i èn klasse.
Når en elev jukser på en prøve skulle man gjerne tro at det går utover karakteren i faget. Men det gjør det ikke.

Les hele artikklen i Aftenbladet.