Nok skjemavelde for lœrerne

Stadig flere lærere når irritasjonsgrensen i forhold til skjemavelde og rapporteringskrav, stadig flere går av før de må.

Dette skriver Thor Bjarne Bore i en kronikk i Stavenger Aftenblad. Her er noen av hans betraktninger:

Hva man gjør og hvor effektivt arbeidet utføres kreves målt og innrapportert. Arbeidsoppgaver skal skriftlig evalueres og dokumenteres. Undervisningen skal kvalitetssikres, nettverkssamlinger etableres, det skal drives læreplanarbeid og IKT-utvikling.

Stadig flere lærere når irritasjonsgrensen i forhold til skjemavelde og rapporteringskrav, stadig flere går av før de må.

Erfaringer fra Danmark tyder på at lærere i beste fall bruker halvparten av arbeidstiden til undervisning.

 

Les hele kronikken i Stavanger Aftenblad.