Flytt skolene's IT-avdelinger til Mauritius

Gartner anbefaler å sette ut flere IKT-tjenester til Mauritius, Egypt og Thailand.


At også flere tjenester knyttet til utdanning kan flyttes fra Norge, bekrefter analyseselskapet Gartner i en ny rapport som behandler offshoringsmarkedet i 2010-2011.


Av de åtte nye landene som går inn i topprekken er det fem som aldri vært før med på listen. Dette er Bangladesh, Bulgaria, Colombia, Mauritius og Peru. Listen viser også tre land som har kommet tilbake: Panama, Sri Lanka og Tyrkia.
Gartner setter sin liste sammen ved hjelp av ti kriterier om hvor attraktiv et land er for offshoring. Blant disse er språk, offentlig sektor, infrastruktur og utdanning.

Les artikkelen i idg.no