Gode lœrere fremdeles viktig for lœring

- Gode lærere er det viktigste for elevens læring.

Vi vet at skolen i fremtiden vil trenge enda flere gode lærere, og derfor vil vi ha kampanje i tre nye år for å sikre fortsatt god rekruttering til lærer- utdanningene, sier forsknings- og utdanningsminister Tora Aasland.

 

De siste årene har antall søkere til lærerutdanningene gått kraftig opp. I 2010 begynte nesten 40 prosent flere studenter på grunnskole- lærerutdanningen, sammenlignet med 2008.

 

For alle lærerutdanningene sett under ett har økningen vært på mer enn 30 prosent. Det betyr at 1600 flere studenter begynte på en lærerutdanning (grunnskolelærer, PPU, faglærer, 5-årig integrert) i 2010 sammenlignet med 2008.

 

Les meldingen hos Kunnskapsdepartementet.