BETT 2011 i gang

Den tjuesjuende utgaven av BETT er nå godt i gang i London. årets utgave bærer mer enn noe gang preg av at dette er en konferanse for hele verden. 20% av deltakerne er fra andre land en øyriket. Allerede mandag åpnet forhåndskonferansen World Forum med ministre fra over 70 land til stede. Konferansen ble avsluttet onsdag, og mange av deltakerne ble igjen til å være med på BETT.

Det er ventet at minst 30.000 mennesker vil være innom dørene på messesenteret Olympia i løpet av dagene frem til lørdag. Av disse er det også godt over 1000 nordmenn tilstede. Ja noen mener BETT er den største messen for nordmenn i løpet av året, og at det er innpå 3000 nordmenn her.