Skole og foreldre vet for lite om unges mobilbruk

Det mener leder av organiasasjonen Barnevakten, øystein Samnøen.

Han har fulgt med i den pågående rettsaken mot overlegen fra Hedmarken som blant annet er tiltalt for å ha tvunget unge jenter til å sende bilder av seg sjøl.

– Det er heldigvis sjeldent at det går så galt som det har gjort i dette tilfellet for jentene som delte bilder av seg selv, men det kan forekomme.

Nærmest alle skolebarn har mobil i dag og de kan mye. Mye mer enn foreldre sine mener Samnøen.
– Det er ikke tema på mange skoler. Det kan hende at læreren nevner det i forbindelse med nettvett, sier to ungdomskoleelever fra Elverum.
Samnøen mener at skolenes rolle er svært viktig, men at kompetansen varierer mye fra skole til skole.

Kilde: NRK