Norsk matteprogram vekker internasjonal interesse

Det nettbaserte programmet Kikora retter fortløpende linje for linje. Slik får elevene øyeblikkelig feedback på både metode og svar når de arbeider.

Kikora er oppgavebasert og har ikke egne teorisider. Oppgavene er sortert i kurs som dekker et delmål i læreplanen. En kraftig rapportgenerator gir læreren mange muligheter til å følge opp hver enkelt elev.

Teknologien bygger bl.a. på en egen innskrivingseditor og en "matte-motor" som kan utvikles til å rette matteoppgaver på ulike nivåer fra grunnskole til høyskole/universitetsnivå, forteller daglig leder Johan Kvarving Vik i Kikora til SkoleMagasinet. Programmet kan kombineres med Fronter og It's Learning eller brukes direkte uten noen LMS.

Slik kan en ferdigregnet oppgave i Kikora se ut. Symbolene helt til høyre viser hvor eleven har regnet feil og må rette opp i neste linje (Skjermbilde fra Kikora AS)

Slik kan en ferdigregnet oppgave i Kikora se ut. Symbolene helt til høyre viser hvor eleven har regnet feil og må rette opp i neste linje. (Skjermbilde fra Kikora AS)

Versjon 2.0 som kommer til høsten dekker ungdomstrinnet og vg1. Sist skoleår hadde Kikora rundt 20.000 brukere, sier Vik.

En avtale med Cappelen/Damm gjør at programmet vil bli tilbudt brukerne av Sinus som et tillegg til forlagets Sinus-sider mot betaling pr. elevlisens. En kommune kan oppnå vesentlige rabatter ved samlet innkjøp for flere skoler.

Konseptet er så spesielt at det har vakt betydelig internasjonal interesse, forteller Vik. En engelsk oversettelse er under arbeid i forbindelse med et pilotprosjekt i England. Målet er å utvikle en engelskspråklig versjon tilpasset engelske læreplaner i et formelt samarbeid med det engelske konsernet Hodder Education, avslutter Vik.

Kikoras hjemmesider: www.kikora.no