Matematikk viktig i hverdagen

Matematikk er et av skolens aller viktigste fag, og vi trenger disse ferdighetene i mange deler av hverdagslivet.
Når vi får brev fra banken, når vi skal vurdere tilbudene i butikken eller planlegge personlig økonomi. I tillegg er matte helt avgjørende for avansert teknologi og ingeniørkunst. Kunnskapsdepartementet presenterer nå en samlet oversikt over tiltak som skal styrke undervisningen på dette området.
Mer motivasjon og bedre resultater 
Mange elever sliter med svak motivasjon og negative holdninger til matematikkfaget. Resultatet er dårlige matematikkprestasjoner i skolen. Når Kunnskapsdepartementet gjennom sin realfagsstrategi presenterer en rekke konkrete forslag for å endre situasjonen, legges følgende hovedmål til grunn:

 

Kilde: Kunnskapsdepartementet.