Lesebrett kan motivere gutter til å lese

Nye apper til lesebrett tar over både høytlesning og lesetrening for barn.

Ekspertene tror gutter kan ta igjen jentene på lesing om lesebrett blir innført i grunnskolen.

I august kom Aschehoug ut med applikasjonen til bokserien Den lille Lesehesten. Den føyer seg i rekken av applikasjoner som skal gjøre det mer underholdende for barn å lære å lese. Professor i nordisk og mediefag, Elise Seip Tønnesen har skrevet bok om den nye mediekulturen blant barn og unge. Hun mener lesebrett kan være et nyttig verktøy for lesetrening, spesielt for gutter.
Kan motivere gutter
- Jeg tror det ligger et potensial her for at teknologien i seg selv kan motivere gutter til å lære og lese, når de i utgangspunktet ikke har tålmodighet, sier Tønnesen. På denne måten tror hun lesetrening på lesebrett kan bidra til å minske forskjellen mellom gutter og jenters leseferdigheter.

Kilde: Bergens-Tidende