Ipad til alle Gjennestad-elever

Normisjon-skole håper å inspirere elevene med moderne duppedings.

Alle elevene på Gjennestad videregående skole utsyres nå med egne Ipad.
– Vi er den første skolen i landet som kjøper Ipad til alle elevene, sier IKT-ansvarlig John Arne Imenes på den Normisjons-eide skolen i Vestfold.
Gutter. Ledelsen på Gjennestad argumenterer for innkjøpet med at dette treffer elevene der de faktisk er. Skolen har registrert at spesielt av guttene leser mer på skjerm enn på papir.
– Vi håper spesielt at guttene på yrkesfaglige studieretninger skal bli inspirert, sier studierektor Einar Myreng.

 

Kilde: Vårt Land.