Katt og mus i norske klasserom

Lærere greier ikke å hindre elever fra å omgå sperrer mot sosiale medier i timen.


Lærere har en økende utfordring med elever som spiller spill og bruker sosiale medier i klasserommet. Likevel ønsker Senter for IKT i utdanningen mer databruk i undervisningen.

Undersøkelsen «Monitor 2010» viser at det nærmest foregår en katt og mus-lek i norske klasserom.

Lærere prøver å kontrollere og begrense elevenes tilgang til sosiale medier og internett, mens elevene lager stadig nye strategier for å omgå reglene og komme seg på nett når de vil.

Senter for IKT advarer mot å møte utfordringene med trusler, overvåking og kontroll. De påpeker at det snart vil være nesten umulig å hindre at elever, stadig lenger ned i alder, kommer på nett hvis de ønsker det. IKT-senteret mener at den uønskede databruken ikke er et hovedproblem, men heller et symptom på manglende engasjement og klasseledelse.

Kilde: Digi.no