OECD med klare råd til Skole-Norge

Norge mangler standarder for hva som kjennetegner gode skoler og god undervisning.

Norge har gjort en solid jobb med å utvikle verktøy for skolekvalitet, men mangler standarder for hva som kjennetegner gode skoler og god undervisning. Dette er en av konklusjonene fra OECD, som for første gang på over 20 år har foretatt en omfattende gjennomgang av hvordan norsk skole jobber med evaluering og vurdering.
Norge har mye forskning og tall på hvor gode de enkelte skolene er, men vi mangler et sett av kriterier som skolene kan måle seg mot. OECD understreker at Norges desentraliserte skolestruktur gjør det spesielt viktig å utvikle felles nasjonale standarder for hva som er en god skole.

 

Kilde: MyNewsDesk.