Den digitale lærar

Ny bok setter fokus på de digitale utfordringane lœrerne møter.

Mange lærere strever med at elevene knytter IKT til utenomfaglige aktiviteter i timene. Hvordan bruke digitale verktøy og sosiale medier pedagogisk i skolen, slik at det knyttes til både kompetansemål, fag og vurdering?

Intensjonen med boka er at den skal være til hjelp for læreren i møte med dagens digitale utfordringer i klasserommet. Den inneholder en rekke praktiske oppgaver, tips og ideér til hvordan læreren kan utnytte og øke sin faglige IKT-bruk og digitale kompetanse:

 

 


Kilde: Universitet i Bergen

,

kmm