20 prosent flere lærere får videreutdanning

1 843 lærere vil få tilbud om videreutdanningsplass i studieåret 2012-2013.
Dette er en økning på over 300 lærere fra studieåret 2011-12 og nesten 150 flere enn Regjeringens målsetning for 2012-13.
- Det er gledelig å se at regjeringens satsing på etter- og videreutdanning gir resultater. I ny strategi: Kompetanse for kvalitet – strategi for etter- videreutdanning 2012 – 2015 er finansieringssystemet endret. Kunnskapsdepartementet, KS og arbeidstakerorganisasjonene ble høsten 2011 enige om en ny avtale for fordeling av kostnadene til vikarmidler, der staten fra august 2012 vil dekke 50 prosent, mens kommunenes og lærernes andel blir 25 prosent på hver. Med den nye modellen ser vi at kommunene og fylkene har tatt ansvar og sender flere lærere til videreutdanning, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Kilde: Regjeringen.no