UiB-forskere skal analysere nytten av data i skolen

En forskergruppe fra UiB har vunnet anbudsrunden om å utvikle indikatorer for læringsutbytte ved bruk av IKT i videregående skole.

Seks forskningsmiljøer fra ulike universiteter i Norge leverte inn søknad til Kommunenes Sentralforbunds FoU-avdeling, og fire av disse var med i finalerunden. Forskningsgruppen Digitale Læringsfellesksap ledet av professor Rune Johan Krumsvik hadde den beste søknaden, og vant derfor oppdraget, heter det i en pressemelding. Gruppen ligger hos Institutt for pedagogikk ved Det psykologiske fakultetet ved UiB.

Prosjektet skal utvikle og identifisere indikatorer for å måle effekten av IKT-bruk i videregående opplæring i Norge, og gjøre en første analyse for å vurdere hvor gyldige indikatorene er.

Det skal lages indikatorer for godt skoleeierskap, skolelederskap, lærernes evne til pedagogisk IKT-bruk og vurderingsformer, og elevenes kompetanse.
Prosjektet har en økonomisk ramme på 1,5 millioner kroner for 2012 og 2013, og sluttrapporten er ventet ferdig væren 2013.

Kilde: Uib.no