Færre ungdommer faller utenfor

Siden 2007 har det aldri vært færre ungdommer som er utenfor opplæring og arbeid enn nå.
Før Ny GIV startet var antallet ”ukjente” for oppfølgingstjenesten over 10 000. I dag er antallet 2500. Resten har fått arbeid, er under utdanning eller er på tiltak fra NAV.

Det er stor variasjon mellom fylkeskommunene når det gjelder andelen ungdommer som er i aktivitet. Oppland har ingen ukjente ungdommer, antallet ukjente er halvert i Oslo, men de har likevel det høyeste antallet ukjente blant fylkene.

-  Jeg er imponert over den innsatsen som oppfølgingstjenesten har gjort. Oppfølgingstjenesten har i lengre tid vært en slags ”hemmelig tjeneste”. Sånn er det ikke lenger, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Kilde: Regjeringen.no