- Elevens plikter må bli tydeligere

-Vi har fått en ubalanse mellom elevens rettigheter og deres plikter i videregående opplæring, sier Ragnhild Lied på Utdanningsforbundets nettsider.

Aftenposten skriver at Utdanningsforbundet ønsker et mer balansert fraværsreglement for elever i videregående opplæring. Saken, som er basert på en undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer i videregående opplæring, er også blitt gjengitt i flere medier.
?Utdanningsforbundet har tidligere i år tatt opp elevers rettigheter og plikter i videregående opplæring med Utdanningsdirektoratet og vil videreføre dialogen med både direktoratet og Kunnskapsdepartementet. ?- Vi ønsker en debatt og et samarbeid med både Elevorganisasjonen og myndigheter for å klargjøre grensegangene mellom elevdemokrati og rettsliggjøring i skolen, sier nestleder Ragnhild Lied på hjemmesidene.

 

Kilde: Utdanningsnytt.no