Stadig fleire ungdomar får trøbbel i matematikk

Stryk i matematikk er viktigaste årsak til at ungdom fell ut av vidaregåande opplæring.

Ved eksamen i 10.klasse fekk ein tredjedel karakteren ein eller to.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen seier seg delvis nøgd med regjeringa si "Ny GIV" satsing som skal vare fram til 2015. Men talla ho la fram i August vitnar om ein skule som er inne i ei djup krise.

Dette er det Kunnskapsministeren skriv om korleis elevane meistrar matematikkfaget.

"Ved siste eksamen i matematikk for 10.trinn fikk om lag en tredjedel av elevane karakteren 1 eller 2. En av de viktigaste grunnene til at elever ikkje gjennomfører vidaregåande er at de er svake i matematikk. Derfor jobbar vi spesielt med å styrke matematikkundervisninga gjennom hele opplæringsløpet"

Kilde: Skolemagasinet.