Mange dropper ut av norsk skole

Flere elever hopper av videregående skole i Norge enn i andre industriland, viser en rapport fra OECD.

I Norge gjennomfører bare 57 prosent av elevene videregående skole på normert tid. Gjennomsnittet for landene i rapporten er 70 prosent. Norge kommer som nummer 21 av 25 land, med Japan og Korea på topp og Island på bunnen. Rapporten sammenligner også gjennomføring av videregående skole to år etter normert tid. Også her kommer Norge langt ned på lista.

I alle landene gjennomfører jenter skolen i større grad enn gutter, men Norge har den klart største forskjellen på jenter og gutter av OECD-landene i undersøkelsen. I Norge ligger tallet på jenter som fullfører videregående 18 prosent høyere enn for gutter, mens OECD-gjennomsnittet er på 8 prosent.

Kilde: VG.no