133 reiser med NPeD til BETT, - ny rekord

altDet meldes om stadig flere nordmenn på vei til London kommende uke og deltakelse på BETT. BETT er verdens største utstilling og konferanse for bruk av informasjons og kommunikasjonsteknologi i undervisningen. På NPeD (Norsk Pedagogisk Dataforening er en forening som jobber for å fremme IKT og læring) sin tur er det påmeldt rekordantallet 133 stk i år. Bildet viser deltakerne på turen til NPeD i fjor.

-    Dette er første året vi prøver en oppdeling, og det virker som folk liker det!  - Skoleledere, Spesial pedagoger, grunnskolelærere og videregående lærere vil være gruppeinndelingen, forteller leder i NPeD Ole Christian Wold Haavik til SkoleMagasinet.
-     9 skolebesøk, 90 musical+middagbilletter, 4 delingskonferanser,  faglig/firmaaften, kulturvandring for å nevne noe av det vi skal ha, sier den engasjerte lederen.

Norsk Pedagogisk Dataforening er en forening som jobber for å fremme IKT og læring. Medlemmene våre kommer fra alle nivå i skolesystemet; barnehage, grunnskole og videregående.

Foreningen har som mål å sette fokus på oppfyllelse av digitale mål i lære- og rammeplan, digital kompetanse som basisferdighet, samt å skape møteplasser der pedagoger kan dele kunnskap, erfaringer og – ikke minst – inspirasjon.