SkoleMagasinet nominert til Trygg-bruk prisen

altI konkurranse med Facebook , Redd Barna og Aftenpostens kommentator Joacim Lund er SkoleMagasinet blant de nominerte til Trygg bruk-prisen 2013.

– Bredden i nominasjonene viser et stort engasjement, sier Pia Lang, prosjektleder for Medietilsynet Trygg bruk. SkoleMagasinet er nominert for sin pågående oppmerksomhet rettet mot flere sider av behovet for en styrket innsats for klok bruk av IKT i skolen.
15 prosent av barn og unge utsettes for mobbing på nett eller mobil, 30 prosent kjenner til andres passord på sosiale nettsteder, 5 prosent har sendt nakenbilder av seg selv via mobil eller nett og for noen utvikler dataspilling seg til et problem som går utover livskvaliteten. Heldigvis er det er mange som skaper gode og trygge omgivelser for barn og unge på nett. Det setter Medietilsynet pris på! 5. februar utdeles den viktige Trygg bruk-prisen på selveste Safer Internet Day (tallene over er hentet fra Barn og medier-undersøkelsen 2012).

 


– Vi har hatt en åpen nominasjonsprosess og fått inn veldig  mange spennende forslag som viser hvor bredt det jobbes for å trygge barn og unges digitale hverdag. Engasjementet viser at arbeidet blir verdsatt, sier Pia Lang i Medietilsynet.

Barneombudet deler ut
Barneombud Anne Lindboe deler ut prisen på Litteraturhuset 5. februar i forlengelse av frokostdebatten: Digital dømmekraft i skolen – fra plan til handling http://www.medietilsynet.no/no/Trygg-bruk/SID2013/


Om Trygg bruk prisen
Prisen tildeles en person, organisasjon eller virksomhet som har jobbet for at barn og unge i Norge skal ha en trygg og god digital hverdag. Utmerkelsen består av en pengepremie på 25.000 kroner og et diplom. Prisen er initiert av Medietilsynet. http://www.medietilsynet.no/no/Trygg-bruk/Om-oss/Trygg-bruk-prisen-2012/


Om Safer Internet Day
Tirsdag 5. februar feires Safer Internet Day i mer enn 100 land over hele verden. Formålet er å skape bevissthet rundt barn og unges bruk av internett slik at de får en tryggere digital hverdag. Les mer om feiring av Safer Internet Day i Norge: http://www.medietilsynet.no/no/Trygg-bruk/SID2013/

De nominerte er …
REDD BARNA. Nomineres for sine tydelige og enkle råd til foreldre og barn om trygg bruk av PC, mobiltelefoner med mer.
SKOLEMAGASINET. Nomineres for sin pågående oppmerksomhet rettet mot flere sider av behovet for en styrket innsats for klok bruk av IKT i skolen.
PøBELPROSJEKTET. Nomineres for sitt arbeid med å bevisstgjøre ungdom i deres bruk av digitale medier gjennom kurs og samlinger.
JULIANE ASDAL, skoleelev. Nomineres for sitt initiativ til antimobbeaksjonen på nett: Stopit, som har fått stor oppslutning. Juliane ble trukket fram i statsministerens nyttårstale.
KAJA HEGG, rådgiver i Redd Barna. Nomineres for sin utrettelige innsats i mange år for å beskytte barn og unge mot potensielle overgripere på internett.
JOACIM LUND, journalist i Aftenposten. Nomineres for sine saklige og nyanserte kommentarer knyttet til nettbruk og dataspill. Lund har slik bidratt til folkeopplysning på et område som til dels har vært preget av mediepanikk.
FACEBOOK. Nomineres for å ha bidratt til at folk bruker sitt eget navn på nett og for å ha skapt en arena for dagligdagse samtaler om personvern og sikkerhet. Videre nomineres Facebook for å ha etablert gode rapporteringsmuligheter og stadig bedre muligheter for personverninnstillinger.
HÉLÈNE FELLMAN, gestaltterapeut. Nomineres for sin innsats for å skape gode behandlingsopplegg for barn og unge som sliter med problemskapende dataspilling. Fellman har også markert seg i den offentlige debatten for sitt nyanserte syn på årsakene til problemspilling.
DIGITALDOMMEKRAFT.NO. Nomineres for sitt bidrag til å styrke undervisningen av digital dømmekraftdefinert i skolen. Nettsiden er brukervennlig, definerer begrepet digital dømmekraft og har brutt ned temaet til kompetansemål med tilhørende mestringskriterier.
NINA BøLGAN, blogger og førstelektor i pedagogikk og digitale medier ved HiO. Nomineres for å ha vært pådriver for og premissleverandør i debatten om IKT i utdanningen fra barnehagenivå.
NRK SUPER. Nomineres for sin innsats for å bringe gode tilbud på TV og nett til barn i alderen 2-12 år. Vi trenger mer norsk innhold på nett rettet mot barn og NRK supers nettsider gir barn et underholdende og lærerikt sted å være.
UNICEF-KAMPANJEN DEN ENE/ENSOM BRYR SEG. Nomineres for sitt viktige budskap om at voksne skal bry seg om barn som ikke har det bra.
KRISTIN OUDMAYER, blogger og forfatter. Nomineres for sitt antimobbearbeid rettet mot barn og unge i digitale medier.
KORS På HALSEN, nasjonal hjelpelinje for trygg bruk. Nomineres for å ha utviklet ny metodikk for å snakke med barn og unge. Hjelpelinjen er et lavterskeltilbud som når målgrupper direkte.
EU KIDS ONLINE, internasjonalt forskningsnettverk. Nomineres for å ha bidratt med et balansert og viktig kunnskapsgrunnlag for godt informasjonsarbeid til mange ulike målgrupper. Nettverket er gode på å lage konkrete anbefalinger som er nyttig for omtrent alle som arbeider med at barn skal bruke nettet på en trygg og ansvarlig måte
ADELINA TROLLE ANDERSEN, skoleelev. Nomineres for å være en uredd, kraftfull og engasjert ungdomsstemme. Hun har deltatt i debatter, offentlige utredninger og hatt innlegg i media og gitt en balansert fremstilling av livet på nett.
BARNEVAKTEN. Nomineres for lang og utrettelig innsats for å gi foreldre gode råd og anbefalinger knyttet til barns mediebruk. Barnevakten har stor gjennomslagskraft i media. Organisasjonen er uredd og taler gjerne myndighetene i mot når den føler det er påkrevd.
ERIK WESTRUM, veileder i Drammen kommune. Han er nominert for å stå bak to nye ressursverktøy for digitale ferdigheter til skolene, IKTplan.no og digitaldommekraft.no. Begge er viktige bidrag i arbeidet med å implementere den 5. ferdighet i skolen.

SI:D-REDAKSJONEN, Aftenposten. Nomineres for å legge til rette for veldig mange gode innlegg om nettvett som barn og unges selv skriver. At unge selv definerer egne strategier for å utvikle trygg nettbruk er viktig.